Cung cấp nòng nọc, ếch giống, ếch bố mẹ,giao hàng trên toàn quốc

  • Thread starter NămLongAn
  • Ngày gửi
N

NămLongAn

Guest
#1
<img border="0" title="Laughing" alt="Laughing" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" /><font color="#000000">Hiện <font color="#ff0000">trại ếch<font color="#000000"> ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung ứng cho thị trường số lượng n&ograve;ng nọc, ếch giống, ếch bố mẹ đả điều trị bệnh gan với s&ocirc; lượng lớn đả đi v&agrave;o ổn đinh. </font></font></font><img border="0" title="Surprised" alt="Surprised" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-surprised.gif" />Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n tư vấn kỷ thuật x&acirc;y dựng chuồng trại củng như c&aacute;c loại thuốc đặc trị cho n&ograve;ng nọc, ếch con<font color="#000000">, ếch bố mẹ, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẻ chuyển giao kỷ thuật sinh sản tr&aacute;i vụ, sẻ hổ trợ hao hụt con giống cho b&agrave; con trong thời gian đầu.Vậy b&agrave; con c&oacute; nhu cầu v&ecirc; con giống hoặc muốn l&agrave;m đại l&yacute; ti&ecirc;u thụ cho ch&uacute;ng t&ocirc;i ở c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Bắc hoặc c&aacute;c tỉnh Miền T&acirc;y h&atilde;y li&ecirc;n hệ ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ sau : Ấp An Thuận, Xả An Ninh Đ&ocirc;ng,Huyện Đức H&ograve;a,Tỉnh Long An, Hoặc li&ecirc;n hệ trực tiếp qua số điện thoại sau : <font color="#ff0000">0906.091.777 , 0938375489 <font color="#000000">c.Yến xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn</font></font><br /></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Ngọc Yến
- Địa chỉ: ấp An Thuận, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
- Điện thoại: 0906.091.777 - Fax: 0938375489
- email: vman@yahoo.com
 

dangquocbuu

dangquocbuu

Lữ khách
#2
Cho biết giá cả đi Yến!
Trại ếch tên gì vậy?
Yến có ếch thịt thì báo Bửu nha.
Cám ơn
 

Đối tácTop