Cung cấp ớt xuất khẩu

  • Thread starter Văn LÆ°u
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

Văn Lưu

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Văn Lưu
- Địa chỉ: ĐC: 983 Nguyễn Duy Trinh - P Bình Trưng Đông - Quận 2 - TP HCM
- Tel, Fax: 0903 026 129::: FaX
- email: luugialai@gmail.com
================================

<p>Ch&uacute;ng T&ocirc;i - Vựa N&ocirc;ng Sản Chợ Đầu Mối tại TP HCM<br /> Chuy&ecirc;n Cung Cấp v&agrave; thu mua c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản như: Ớt chỉ thi&ecirc;n hai mũi t&ecirc;n,Ớt Hiểm Rừng, Ớt Sừng tr&acirc;u, Ớt H&agrave;n Quốc, Ớt N&ocirc;ng Trường&hellip; </p><p>Nhận cung cấp ớt xuất khẩu, c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y chế biến tương ớt, c&aacute;c doanh nghiệp, tiểu thương tại c&aacute;c chợ...<br />Đối t&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhu cầu hợp t&aacute;c xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng T&ocirc;i. Đảm bảo về uy t&iacute;n v&agrave; chất lượng theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /><br />Rất mong c&oacute; được sự hợp t&aacute;c của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br />Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o.<br />ĐC: 983 Nguyễn Duy Trinh - P B&igrave;nh Trưng Đ&ocirc;ng - Quận 2 - TP HCM<br />Tel :0903 026 129 - 0902 709 677&nbsp; Mr H&ugrave;ng hoặc 098 727 9975 Mr Lưu<br />Email: luugialai@gmail.com<br />ID(yahoo): nongdansanhdieu9x <br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top