CUNG CẤP PHỤ GIA THỨC ĂN CHĂN NUÔI

  • Thread starter thuhangduong
  • Ngày gửi
T

thuhangduong

Guest
#1
<font face="Times New Roman">&nbsp;C&ocirc;ng ty TNHH Phổ B&igrave;nh h&acirc;n hạnh gởi lời ch&agrave;o tr&acirc;n trọng đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i tr&acirc;n trọng giới thiệu một số sản phẩm của c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i d&ugrave;ng trong chế biến thức ăn chăn nu&ocirc;i như sau: <br /></font><font face="Times New Roman">-&nbsp; Chất chống mốc v&agrave; hấp thu độc tố, Chất chống oxy ho&aacute; <br /></font><font face="Times New Roman">-&nbsp; Lysine, Threonine, Tryptophan, Methionine, Zinc Oxide, Copper Sulphate (CuSO4), Ferrous Sulphate (FeSO4), Maganese Sulphate, Magnesium Oxide, Vitamin C, Choline Chloride, Citric, Sodium Citrate, Dextrose, Maltodextrin, Sodium Bicarbonate, Squid Liver Power ( dầu gan mực), Fish oil ( dầu c&aacute;), Soya Lecithin, Sorbitol, Yeast 42%, Lignobond. Bentonite,Hương sữa, Hương c&aacute;..<br /></font><font face="Times New Roman">Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ Hằng: &nbsp;38609856 Ext: 304 hoặc 0907 88 52 68<br /></font><font face="Times New Roman">Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o!<br /></font>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Dương Thị Thu Hằng
- Địa chỉ: 289, Luỹ Bán Bích, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú
- Tel, Fax: (84.8) 38609856 (Ext: 304)
- email: hang.admin@phobinh.com.vn
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx