Cung cấp Ruốc Muối tươi xuất khẩu (Salted baby shrimp/ Acetes Japonicus)

  • Thread starter Nguyá»…n Đức PhÆ°Æ¡ng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Đức Phương

Guest
#1
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nh&agrave; xuất khẩu ruốc muối cho thị trường H&agrave;n Quốc. Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nguồn ruốc muối ổn định quanh năm, chất lượng tốt v&agrave; tươi. Để biết th&ecirc;m chi tiết, qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng, đối t&aacute;c vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ ch&uacute;ng t&ocirc;i theo số đi động : 00-84-1693333202 hoặc e-mail : genexfood@yahoo.com. Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn v&agrave; mong nhận được sự hợp t&aacute;c của qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; c&aacute;c đối t&aacute;c.</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3" /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Đức Phương
- Địa chỉ: 1-12 Phạm Viết Chánh, Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 01693333202 - Fax:
- email: genexfood@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx