Cung cấp saponin diệt cá tạp, cải tạo nước ao nuôi tôm, kích thích tôm lột

  • Thread starter nhancd07cs
  • Ngày gửi
N

nhancd07cs

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đặng Thanh Nhân
- Địa chỉ: 40/8A, đường Đặng Thúc Vịnh, ấp Thới Tứ, xã Thới Tam Thôn, huyện Hốc Môn, Tp HCM
- Tel, Fax: (08) 3710 9881 ::: FaX 3710 9880
- email: dang.nhan9@gmail.com
================================

<p><font size="5"><strong>C&ocirc;ng ty TNHH Thi&ecirc;n An Đạt chuy&ecirc;n nhập khẩu, cung cấp sỉ v&agrave; lẻ saponin th&agrave;nh phẩm (bao 10kg v&agrave; 50kg) d&ugrave;ng diệt c&aacute; tạp, g&acirc;y m&agrave;u nước ao trong ao nu&ocirc;i t&ocirc;m, k&iacute;ch th&iacute;ch t&ocirc;m lột vỏ,....</strong></font></p><p><font size="5"><strong>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</strong></font></p><p><font size="5"><strong>C&ocirc;ng ty TNHH Thi&ecirc;n An Đạt</strong></font></p><p><font face="#mce_temp_font#" size="5"><strong>Đc: 40/8A, đường Đặng Thúc Vịnh, ấp Thới Tứ, xã Thới Tam Th&ocirc;n, huy&ecirc;̣n H&ocirc;́c M&ocirc;n, Tp HCM.</strong></font></p><p><font size="5"><strong>Tell: (08) 3710 9881</strong></font></p><p><font size="5"><strong>Fax: 3710 9880</strong></font></p><p><font size="5"><strong>Email: </strong></font><a href="mailto:dang.nhan9@gmail.com"><font size="5"><strong>dang.nhan9@gmail.com</strong></font></a></p><p><font size="5"><strong>Call: <font color="#0000ff">0936124133 (Mr. Nh&acirc;n)</font></strong></font></p>
 

Đối tácTop