cung cấp số lượng lớn bánh tráng hòa đa

  • Thread starter ngocthanh87
  • Ngày gửi
N

ngocthanh87

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ngocthanh87
- Địa chỉ: hòa đa tuy an phú yên
- Tel, Fax: ::: FaX 01666197313
- email: tranngocthanh87@gmail.com
================================

<p>H&ograve;a đa l&agrave; nơi chuy&ecirc;n sản xuất b&aacute;nh tr&aacute;ng,c&oacute; tiếng tăm lớn,hiện m&igrave;nh đang cần t&igrave;m kh&aacute;ch h&agrave;ng lớn để cung cấp số lượng lớn,nếu qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng cần sản phẩm b&aacute;nh tr&aacute;ng h&ograve;a đa c&oacute; thể li&ecirc;n hệ trực tiếp với m&igrave;nh để c&oacute; th&ecirc;m th&ocirc;ng tin sản phẩm cũng như biết r&otilde; hơn.</p><p>ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn! <br /></p>
 

Đối tác


Top