CUNG CẤP SỐ LƯỢNG LỚN BẮP HẠT DÙNG LÀM THỨC ĂN CHĂN NUÔI

  • Thread starter thanhtam156sc
  • Ngày gửi
T

thanhtam156sc

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tam
- Địa chỉ: 10, Đường số 3, Phường 5, Quận Gò Vấp, Tp.HCM - Tỉnh: Tp.HCM
- Tel, Fax: 083-994.1272 - 0987 664 430 ::: FaX
- email: thanhtam156sc@yahoo.com
================================

<p>Hiện tại c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp số lượng lớn mặt h&agrave;ng bắp hạt d&ugrave;ng l&agrave;m thức ăn cho gia s&uacute;c với gi&aacute; cả tốt nhất. Rất h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c c&ugrave;ng qu&yacute; Doanh nghiệp.</p><p>Người li&ecirc;n hệ: <strong>Trần T&acirc;m</strong><br />C&ocirc;ng ty: C&ocirc;ng Ty TNHH TM DV BẢO T&Iacute;N<br />Địa chỉ: 10, Đường số 3, Phường 5, Quận G&ograve; Vấp, Tp.HCM - Tỉnh: Tp.HCM<br />Điện thoại: <strong>083-994.1272 - 0987 664 430</strong><br />Email: thanhtam156sc@yahoo.com<br />Ymail: <a href="http://agriviet.com/ymsgr:sendIM?thanhtam156sc" target="'_blank'" rel="nofollow"><strong><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline">thanhtam156sc</span></strong></a><br />Skype: liwis156</p>
 

Đối tácTop