cung cấp test kiểm tra H2S giới hạn0 - 0,025 - 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,30 mg/l.

#1
Ứng dụng

Kiểm tra hàm lượng H2S trong môi trường nước mặn, lợ, nước ngọt (ao nuôi trồng thuỷ sản, nước biển ven bờ, nước mặt, nước thải, nước ngầm)

Dụng cụ

1.Lọ phản ứng, thể tích 100 ml, vạch chia 20 ml và nút lọ.

2. Lọ Thuốc thử H2S-1, dạng khô 60 g và một thìa xúc.

3. Lọ Thuốc thử H2S-2, gồm 30 viên.

4. Thuốc thử H2S-3 (giấy chỉ thị H2S) dùng cho 30 lần thử và một panh để gắp.

5. Bảng chuẩn S2- có khoảng xác định:

0 - 0,025 - 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,30 mg/l.

6. Hướng dẫn sử dụng và hộp đựng.

Hướng dẫn sử dụng

I. Chuẩn bị nút xác định H2S :

1. Dùng panh lấy giấy thử H2S đặt vào nắp của nút lọ phản ứng

2. Đậy chặt nắp lọ vào nút lọ phản ứng Test H2S

3. Dùng panh lấy 1 ít bông cho vào ống dẫn khí.

II. Quy trình xác định H2S

1.Rửa sạch trong và ngoài lọ Test H2S bằng nước máy trước và sau mỗi lần kiểm tra

2.Cho mẫu nước cần kiểm tra hàm lượng H2S vào lọ Test H2S đến vạch mức 80ml. Lau khô bên ngoài lọ.

3. Cẩn thận cho 2 thìa đầy Thuốc thử H2S-1 vào lọ Test H2.S

4. Cho nhanh 1 viên Thuốc thử H2S-2 vào lọ Test H2S, đậy chặt lọ bằng nút lọ phản ứng chuẩn bị ở phần trên. Thỉnh thoảng lắc nhẹ lọ phản ứng.

5. Sau 20 phút, mở nắp lọ ra, so sánh màu trên giấy thử với màu trên bảng chuẩn để tìm hàm lượng tổng S2- trong mẫu.

-Hàm lượng H2Stồn tại trong mẫu phụ thuộc vào pH và được tính theo bảng dưới:

Hàm lượng H2S = Hàm lượng tổng S2- x Hệ số H2S

(hệ số H2S tra trong bảng dưới)pH

Hệ số H2S

pH

Hệ số H2S

pH

Hệ số

H2S

5,0

0,99

6,5

0,71

8,0

0,072

5,5

0,97

7,0

0,44

8,5

0,030

6,0

0,89

7,5

0,20

9,0

0,0049

- Nếu hàm lượng tổng S2- trong mẫu > 0,2mg/l thì lấy lượng mẫu ít hơn (20 hoặc 40 hoặc 60ml), thêm nước sinh hoạt không chứa S2‑ vào đến vạch 80 ml. Sau đó tiến hành thực nghiệm từ bước 3 phần II. Hàm lượng tổng S2- trong mẫu bằng hàm lượng tổng S2- so được trên bảng màu chuẩn nhân với hệ số pha loãng.

Cam kết chất lượng,
Vui lòng liên hệ:
Nga Nguyen(Mrs)

Office Manager

Hp: +84. 986 31 69 60 - 0949825703

Email: nga.nguyen@dongnamlab.com.vn


DONG NAM CHEMICAL& EQUIPMENT CORPORATION

Head Office:
Address: 33/8 Luu Nhan Chu Str., Ward 5, Tan Binh Dist., HCM City, VietNam


Business Office:

Address: No.88/62 Stress 18, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan District, HCM City, Viet Nam

Phone: (+84.8) 6292.3745 - 6292.3731 - 6292.3773
Fax: (+84.8) 6292.3750Email: info@dongnamlab.com.vn
Website:www.dongnamlab.com