Cung cấp Test Kit Kiểm Tra Môi Trường Nước Nuôi Trồng Thuỷ Sản, Cá ảnh

  • Thread starter Cao Hữu Hạnh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Cao Hữu Hạnh

Guest
#1
<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại Test Kit kiểm tra m&ocirc;i trường nước nu&ocirc;i trồng thuỷ sản, c&aacute; cảnh, C&aacute;c thiết bị ph&acirc;n t&iacute;ch v&agrave; xử l&yacute; nước thải....</p><p>&nbsp;</p><p>Qu&iacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ sau :</p><p>C&ocirc;ng Ty TNHH Thiết Bị V&agrave; C&ocirc;ng Nghệ Ph&uacute;c An.</p><p>Địa chỉ : 63/16 Đường 11, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TpHCM.</p><p>Tel : 08-22187515; Fax : 08-37206331</p><p>Di động : 0908.668.346</p><p>Website : <a href="http://www.phucan-tech.com">www.phucan-tech.com</a></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cao Hữu Hạnh
- Địa chỉ: 63/16 Đường 11, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, Tp.HCM
- Điện thoại: 08-22187515 - Fax: 0908.668.346
- email: info@phucan-tech.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top