CUNG CẤP THIẾT BỊ LỌC SẮT TRONG LÚA GẠO, THỨC ĂN.

  • Thread starter xuandieunguyen
  • Ngày gửi
X

xuandieunguyen

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH PHÚ AN HUY
- Địa chỉ: 407 TTH21,P.TÂN THỚI HIỆP, Q.12, TPHCM
- Tel, Fax: 08.62566788 ::: FaX 08.62566788
- email: phuanhuycoltd@gmail.com
================================

<strong><font face="Times New Roman">PHU AN HUY Co.,Ltd<br /></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><em><font size="3"><font face="Times New Roman">Quality Service for Your Industry<br /></font></font></em></strong><strong><em><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></em></strong><strong><em><font size="3"><font face="Times New Roman">EU Standard Engineering products &amp; se<br /></font></font></em></strong><strong><em><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></em></strong><strong><em><font size="3"><font face="Times New Roman">407 TTH21, Ward Tan Thoi Hiep, 12 Dist , HCMC, S.R.Vietnam<br /></font></font></em></strong><strong><em><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></em></strong><strong><em><font size="3"><font face="Times New Roman">Hotline: 0985 583 641 - 08.625 66788<br /></font></font></em></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">E.mail : <em><a href="mailto:phuanhuycoltd@gmail.com"><font color="#800080">phuanhuycoltd@gmail.com</font></a><br /></em></font></font></strong><strong><em><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></em></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Website :&nbsp; <a href="http://agriviet.com/phuanhuy.com">http://agriviet.com/phuanhuy.com</a>; <a href="http://agriviet.com/namchamvinhcuu.com">www.namchamvinhcuu.com<br /></a></font></font></strong><strong><em><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></em></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Xin ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn Qu&yacute; Kh&aacute;ch H&agrave;ng đ&atilde; quan t&acirc;m sử dụng sản phẩm của C&ocirc;ng Ty <br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">PH&Uacute; AN HUY trong thời gian qua.<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty Ph&uacute; An Huy chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại&nbsp; m&aacute;y m&oacute;c, thiết bị linh kiện,trong lĩnh vực <br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Khai th&aacute;c Kho&aacute;ng Sản,Chế biến thức Ăn Gia S&uacute;c.Chế biến n&ocirc;ng sản thủy hải sản,<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">xi măng, ph&acirc;n b&oacute;n, h&oacute;a chất , đ&oacute;ng t&agrave;u, x&agrave; lan, x&acirc;y dựng&hellip;<br /></font></font></strong>
 

Top