Cung Cấp Thịt Chó Thui Rơm

  • Thread starter vuvanthuc82
  • Ngày gửi
V

vuvanthuc82

Guest
#1
<font size="3">Hiện tại T&ocirc;i c&oacute; nguồn Thịt Ch&oacute; thui rơm ở S&oacute;c Trăng, v&agrave; đang bỏ cho c&aacute;c qu&aacute;n nhậu v&agrave; c&aacute;c chợ ở TPHCM . T&ocirc;i muốn mở rộng v&agrave; t&igrave;m th&ecirc;m nhiều đối t&aacute;c, bảo đảm Thịt ngon gi&aacute; rẻ hơn bất kỳ chỗ n&agrave;o. ACE n&agrave;o quan t&acirc;m th&igrave; li&ecirc;n lạc với T&ocirc;i nh&eacute; : gi&aacute; từ 10-20kg(gi&aacute; 75K/1kg); từ 20-40kg(gi&aacute; 73K/kg)...gi&aacute; sẽ c&agrave;ng rẻ nếu ACE mua số lượng lớn. Rất mong được hợp t&aacute;c c&ugrave;ng ACE.</font><div><font size="3">Li&ecirc;n hệ :&nbsp;<br /><span style="white-space: pre" class="Apple-tab-span"> </span>Name : &nbsp;Vũ Văn Thực</font></div><div><font size="3"><span style="white-space: pre" class="Apple-tab-span"> </span>Phone : <span class="skype_pnh_container"><span class="skype_pnh_highlighting_inactive_common"><span class="skype_pnh_left_span" /><span class="skype_pnh_dropart_span"><span class="skype_pnh_dropart_flag_span" style="background-position: -6057px 1px ! important" /></span><span class="skype_pnh_textarea_span"><span class="skype_pnh_text_span">0947 37 33 66</span></span><span class="skype_pnh_right_span">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span>&nbsp;</span></font></div><div><font size="3"><span style="white-space: pre" class="Apple-tab-span"> </span>&nbsp; &nbsp; <span class="skype_pnh_container"><span class="skype_pnh_highlighting_inactive_common"><span class="skype_pnh_textarea_span"><span class="skype_pnh_text_span">0903 700 359</span></span><span class="skype_pnh_right_span">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span>&nbsp;</span></font></div><div><font size="3">Thanks.</font></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vu Van Thuc
- Địa chỉ: 251 Trường Chinh Quận 12 TPHCM
- Điện thoại: 0947373366 - Fax: 0903700359
- email: vuvanthuc82@yahoo.com