Cung cấp Thỏ giống và thịt (Niêu gilân và Calyphotnia

  • Thread starter hoanu
  • Ngày gửi
H

hoanu

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cá nhân
- Địa chỉ: An Toàn - An Lão - Bình Định
- Tel, Fax: 01226190834 ::: FaX
- email:
================================

<p>Hiện&nbsp;nay t&ocirc;i đang c&oacute; nguồn thỏ để Cung cấp Thỏ giống v&agrave; thịt ( giống đảm bảo chất lượng)(Ni&ecirc;u gil&acirc;n v&agrave; Calyphotnia) cho địa b&agrave;n Tỉnh B&igrave;nh Định.</p><p>C&aacute; nh&acirc;n, tập thể n&agrave;o c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ số điện thoai 01226190834 gặp Thủy</p>
 
Back
Top