Cung cấp Thủy hải sản

  • Thread starter Golden Bees Foods Co., Ltd
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Golden Bees Foods Co., Ltd
- Địa chỉ: HCM
- Tel, Fax: 08.35119957 - 35119958 ::: FaX 08.35119960
- email: info@gbf.com.vn
================================

<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng Thủy hải sản cao cấp:</p><p>- C&aacute; vi&ecirc;n </p><p>- T&ocirc;m vi&ecirc;n</p><p>- Mực vi&ecirc;n</p><p>- Cua vi&ecirc;n</p><p>- T&ocirc;m Surimi</p><p>- Miếng c&aacute; lăn bột</p><p>- C&agrave;ng cua lăn bột</p><p>- T&agrave;u hũ hải sản dinh dưỡng</p><p>(C&aacute;c sản phẩm l&agrave;m từ nguy&ecirc;n liệu sạch Surimi c&aacute; Biển)</p><p>- C&aacute; saba nhật bản, c&aacute; hồi, bạch tuộc tươi, mực tươi, c&aacute; mập sữa, ...</p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top