Cung cấp trái giống Kè Bạc - Bismarckia nobilis.

tracryum

Nhà nông nghiệp dư
#1
Hiện nay,vườn nhà có Kè Bạc- BISMARCKIA NOBILIS 10 tuổi đang cho trái.Chất lượng rất tốt.Kích thước trái 4 - 6 cm đều nhau,vòng bụng khoảng 12- 15 cm.
Trái để chín tự nhiên,chín già trái rụng mới nhặt vô(vì vậy số lượng 1 ngày khoảng 100 -200 trái.).Bảo đảm tỉ lệ nẩy mầm cao.
- Giá bán 5.000đ/ 1 trái với số lượng <100 trái.
- Giá 4.500đ/1 trái số lượng >100 trái.
- Giá >1000 trái thương lượng.
(Bao vận chuyễn trong nội thành TpHCM)
kHÁCH MUA HÀNG Ở TỈNH THÌ VẬN CHUYỄN BẰNG BƯU ĐIỆN

Khuyến mại mới: Do trái Kè Bạc cần có phương pháp ươm riêng nhằm tăng tỉ lệ nẫy mầm nên tôi nhận cung cấp hạt đã nẫy mầm(mọc nanh) với giá cạnh tranh như sau:
- Giá 10.000đ/hạt đã nãy mầm với số lượng < 100 trái.
- Giá 8.000đ/hạt đã nẫy mầm với số lượng > 100 trái.
Bao vận chuyễn trong nội thành TpHCM.Hạt gãy chồi tôi đổi lại hạt mới.Vui lòng liên hệ để đặt trước số lượng vì cần có thời gian ươm.Chọn loại hạt kè bạc đã nẫy mầm sẽ giúp tỉ lệ thành cây con đạt trên 90%.

vui lòng liên hệ: 01267726760,gặp Vương.
Rất cảm ơn diễn đàn Agriviet!
=====
 

Last edited:

tracryum

Nhà nông nghiệp dư
#4
Cung cấp trái kè bạc - Bímarckia nobilis tại TpHCM

Hiện nay,vườn nhà có Kè bạc- BISMARCKIA NOBILIS 10 tuổi đang cho trái - trên 10 quầy.Chất lượng rất tốt.Kích thước trái 4 - 6 cm đều nhau,vòng bụng khoảng 12- 15 cm.
Trái để chín tự nhiên,chín già trái rụng mới nhặt vô(vì vậy số lượng 1 ngày khoảng 100 -200 trái.).Bảo đảm tỉ lệ nẩy mầm cao.
- Giá bán 12.000đ/ 1 trái với số lượng <100 trái.
- Giá 10.000đ/1 trái số lượng >100 trái.
- Giá >1000 trái thương lượng.
(Bao vận chuyễn trong nội thành TpHCM)
Ngoài ra,tôi còn khoảng 200 hạt Thốt Nốt và Cọ Tàu đã nẫy mầm,độ dài rễ >15cm tiện vô bầu ươm,bác nào có nhu cầu
vui lòng liên hệ: 01267726760,gặp Vương.
Rất cảm ơn diễn đàn Agriviet!
====

Hôm nay thì cây đã ra nanh sau 30 ngày.Bác nào có nhu cầu vui lòng liên hệ:
 
Last edited:

tracryum

Nhà nông nghiệp dư
#6
Bán trái Kè Bạc(Bismarckia nobilis)

Hiện nay,vườn nhà có Kè bạc- BISMARCKIA NOBILIS 10 tuổi đang cho trái - trên 10 quầy.Chất lượng rất tốt.Kích thước trái 4 - 6 cm đều nhau,vòng bụng khoảng 12- 15 cm.
Trái để chín tự nhiên,chín già trái rụng mới nhặt vô(vì vậy số lượng 1 ngày khoảng 100 -200 trái.).Bảo đảm tỉ lệ nẩy mầm cao.
- Giá bán 12.000đ/ 1 trái với số lượng <100 trái.
- Giá 10.000đ/1 trái số lượng >100 trái.
- Giá >1000 trái thương lượng.
(Bao vận chuyễn trong nội thành TpHCM)
Ngoài ra,tôi còn khoảng 200 hạt Thốt Nốt và Cọ Tàu đã nẫy mầm,độ dài rễ >15cm tiện vô bầu ươm,bác nào có nhu cầu
vui lòng liên hệ:01267726760,gặp Vương.
Rất cảm ơn diễn đàn Agriviet!

Xin liên hệ: 0938058005,gặp Duy.
 
Last edited:

tracryum

Nhà nông nghiệp dư
#7
Up cho ngày mới!
Hiện nay đã có hơn 200 hạt cọ Tàu(Latania chinensis Jacq) đang nẫy mầm.Độ khoảng 2 thang là có cây con,bác nào cần thì cứ gọi em nhé,giá rất rẽ.
 

tracryum

Nhà nông nghiệp dư
#11
Hôm nay mới bóc 400 hạt mà tê hết tay.Hiện đang có mấy trăm hạt giống Kè Bạc,trái đợt đầu nên rất to và đều,bác nào muốn trồng thì liên hệ em nhá!CÓ khoảng 200 cây Cọ Tàu đã ra rễ được 10 phân.Em để giá rẻ.Vui lòng liên hệ: 0934934706.
Cảm ơn diễn đàn!
 
Last edited:

tracryum

Nhà nông nghiệp dư
#18
Bán trái Kè bạc - bismarkia nobilis tại TpHCM
Bán trái Kè bạc - bismarkia nobilis tại TpHCM
Bán trái Kè bạc - bismarkia nobilis tại TpHCM
Bán trái Kè bạc - bismarkia nobilis tại TpHCM
Bán trái Kè bạc - bismarkia nobilis tại TpHCM
Bán trái Kè bạc - bismarkia nobilis tại TpHCM
Bán trái Kè bạc - bismarkia nobilis tại TpHCM
Bán trái Kè bạc - bismarkia nobilis tại TpHCM
Bán trái Kè bạc - bismarkia nobilis tại TpHCM
Bán trái Kè bạc - bismarkia nobilis tại TpHCM
Bán trái Kè bạc - bismarkia nobilis tại TpHCM
Bán trái Kè bạc - bismarkia nobilis tại TpHCM--------

Bán trái Kè bạc - bismarkia nobilis tại TpHCM
Bán trái Kè bạc - bismarkia nobilis tại TpHCM
Bán trái Kè bạc - bismarkia nobilis tại TpHCM
Bán trái Kè bạc - bismarkia nobilis tại TpHCM
Bán trái Kè bạc - bismarkia nobilis tại TpHCM
Bán trái Kè bạc - bismarkia nobilis tại TpHCM
Bán trái Kè bạc - bismarkia nobilis tại TpHCM
Bán trái Kè bạc - bismarkia nobilis tại TpHCM
Bán trái Kè bạc - bismarkia nobilis tại TpHCM
Bán trái Kè bạc - bismarkia nobilis tại TpHCM
Bán trái Kè bạc - bismarkia nobilis tại TpHCM
Bán trái Kè bạc - bismarkia nobilis tại TpHCM
 
Last edited:

tracryum

Nhà nông nghiệp dư
#19
Bán trái Kè bạc - bismarkia nobilis tại TpHCM
Bán trái Kè bạc - bismarkia nobilis tại TpHCM
Bán trái Kè bạc - bismarkia nobilis tại TpHCM
Bán trái Kè bạc - bismarkia nobilis tại TpHCM
Bán trái Kè bạc - bismarkia nobilis tại TpHCM
Bán trái Kè bạc - bismarkia nobilis tại TpHCM
Bán trái Kè bạc - bismarkia nobilis tại TpHCM
Bán trái Kè bạc - bismarkia nobilis tại TpHCM
Bán trái Kè bạc - bismarkia nobilis tại TpHCM
Bán trái Kè bạc - bismarkia nobilis tại TpHCM
Bán trái Kè bạc - bismarkia nobilis tại TpHCM
 
Top