Cung cấp Visinh xử lý nước

  • Thread starter Đào Linh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Ä

Đào Linh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đào Linh
- Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
- Tel, Fax: ::: FaX 083. 729 5399
- email: uplamot@yahoo.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n về lĩnh vực Thuốc Th&uacute; Y - Thủy Sản.</p><p>L&agrave; nh&agrave; ph&acirc;n phối độc quyền Men vi sinh cao cấp Nhập khẩu của Mỹ, chất lượng h&agrave;ng đầu, gi&aacute; cả hợp l&yacute;.</p><p>C&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, doanh nghiệp&nbsp;quan t&acirc;m xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ.</p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top