Cung cấp Yucca nguyên liệu dùng trong thuỷ sản

  • Thread starter thuhang12
  • Ngày gửi
T

thuhang12

Guest
#1
<div id="raovat_description"> <div class="raovat_description"> <div> <div style="margin: 0px; padding: 5px; border-width: 0px; font-family: arial,verdana,sans-serif; vertical-align: baseline; color: #444444"> <div> <div> <p class="p_first"><span style="font-size: medium">K&iacute;nh ch&agrave;o Qu&yacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng,</span></p> <p><span style="font-size: medium">Ch&uacute;ng t&ocirc;i &ndash; C&ocirc;ng ty BIO CHEM chuy&ecirc;n &nbsp;nhập khẩu v&agrave; ph&acirc;n phối sản phẩm YUCCA&nbsp;<span style="font-size: 16px"> </span></span><span style="font-size: 16px">nguy&ecirc;n liệu</span><span style="font-size: medium"> (Bột, nước)&nbsp; - </span><span style="font-size: 16px">nhập khẩu từ</span><span style="font-size: medium"><span style="font-size: 16px"> </span>Mỹ</span></p> <p><span style="color: #0000cd"><em><strong><span style="font-size: 16px">* Quy c&aacute;ch: đ&oacute;ng th&ugrave;ng, phuy</span></strong></em></span></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium"><em>* </em></span></span><strong><span style="color: #0000cd"><span style="font-size: medium"><em>Chuy&ecirc;n d&ugrave;ng:</em></span></span></strong></p> <p><strong><span style="color: #0000cd"><span style="font-size: medium"><em>-Hấp thu c&aacute;c kh&iacute; độc, xử l&yacute; nước ao nu&ocirc;i t&ocirc;m c&aacute;.</em></span></span></strong></p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium"><em>-<strong>Giữ m&ocirc;i trường ao nu&ocirc;i ổn định, giảm thay nước trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i</strong></em></span></span></p> <p><em><strong><span style="color: #333399; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; font-size: medium">* </span><span style="color: #0000cd"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; font-size: medium">Đặc t&iacute;nh: Độ đậm đặc cao, hiệu quả nhanh ch&oacute;ng v&agrave; ổn định, kh&ocirc;ng ảnh hưởng xấu đến t&ocirc;m, c&aacute; nu&ocirc;i.</span></span></strong></em></p> <p><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: medium"><em>* <span style="font-size: 24px">Chất Lượng Đảm Bảo - Gi&aacute; Cả Cạnh Tranh</span></em></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: medium"><em>Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ để biết th&ocirc;ng tin chi tiết về sản phẩm</em></span></span></p> <p><br /><span style="font-size: medium">C&Ocirc;NG TY TNHH TMDV BIO CHEM </span></p> <p class="p_last"><span style="font-size: medium">Đ/C: 5/4/23 Phan Huy &Iacute;ch, Phường 14, Quận G&ograve; Vấp<br /> ĐT: 08.22169449<br /> HP: 012.3939.4747 M.s HẠNH<br /> Email: infobiochemical@gmail.com</span></p> </div> </div> </div> </div></div> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Van Hanh
- Địa chỉ: 5/4/23 Phan Huy ích, P.14, Q.Gò Vấp, Tp. HCM
- Điện thoại: 08.2216.9449 - Fax:
- email: infobiochemical@gmai.com