Cùng nhau phân tích dự án nuôi bò

nntri17

Bán lươn giống sinh sản nhân tạo
Có ai có dự định nuôi bò rồi lấy phân bò nuôi trùn, rồi lấy phân trùn trồng rau, lấy trùn thịt nuôi gà nuôi cá, và tạo thành mô hình VAC khép kín không. Mình thấy mô hình này rất tiềm năng nhưng ít thấy ai thực hiện.
mình đang có dự định đó đây, và chắc chắn sẽ thực hiện thử nghiệm trước 10 con bò thôi