CUNG ỨNG BỒ CÂU THỊT THƯƠNG PHẨM CHẤT LƯỢNG

  • Thread starter nguyen tuan quoc
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nguyen tuan quoc

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyen tuan quoc
- Địa chỉ: 276/17/10 Mã Lò F.BTDA-Q.Bình Tân-TpHCM
- Tel, Fax: 0962494949 ::: FaX
- email: tuanquoc1623@yahoo.com
================================

<font face="Times New Roman"><strong>TRANG TRẠI&nbsp;</strong><strong>BỒ C&Acirc;U TUẤN THU<br /></strong></font><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">VPGD: 276/17/10 M&atilde; L&ograve; &ndash; F.B&igrave;nh Trị Đ&ocirc;ng A &ndash; Q.B&igrave;nh T&acirc;n &ndash; TpHCM<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Cơ Sở 1: F.Phước B&igrave;nh- TX Phước Long &ndash; T.B&igrave;nh Phước<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Cơ Sở 2: X&atilde; B&igrave;nh Trưng-H.Ch&acirc;u Th&agrave;nh-T.Tiền Giang<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">ĐT:0962.494949(A.Quốc)-01636.921924<br /></font></font></strong><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>EMAIL: tuanquoc1623@yahoo.com-Website: http://www.bocau.net.vn</strong><strong><br /></strong></font></font><p><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>- </strong>Hiện tại c&aacute;c trại bồ c&acirc;u vệ tinh của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; mặt ở c&aacute;c tỉnh miền đ&ocirc;ng v&agrave; t&acirc;y nam bộ n&ecirc;n b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; nhu cầu h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp; để được tư vấn về chuồng trại,con giống,kỹ thuật nu&ocirc;i một c&aacute;ch khoa học v&agrave; hiệu quả nhất.</font></font></p><p><font size="3"><font face="Times New Roman">- Hiện trại chim giống của ch&uacute;ng t&ocirc;i tại 2 cơ sở l&ecirc;n đến 2.500 cặp bồ c&acirc;u ph&aacute;p.</font></font></p><font size="3"><font face="Times New Roman">1. <strong>BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P GIỐNG</strong><br /></font></font><p><font size="3"><font face="Times New Roman">- Loại ra r&agrave;ng: 80.000đ/cặp</font></font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">- Loại 1 th&aacute;ng tuổi: 150000đ/cặp</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">- Loại 2 th&aacute;ng tuổi: 250000đ/cặp</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">- Loại 3 th&aacute;ng tuổi: 350000đ/cặp</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">- Loại chuẩn bị đẻ 500000đ/cặp</font></p><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">2. CUNG ỨNG BỒ <u>C&Acirc;U THỊT THƯƠNG PHẨM</u> CHẤT LƯỢNG <br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">- Bồ c&acirc;u ra r&agrave;ng(Thịt,đ&oacute;ng g&oacute;i,h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60000đ/con<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">- Nhận đơn đặt h&agrave;ng bồ c&acirc;u ra r&agrave;ng số lượng lớn 500 cặp tr&ecirc;n ng&agrave;y.<br /></font></font></strong><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>3</strong><strong>. CHUỒNG NU&Ocirc;I BỒ C&Acirc;U</strong><br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">- K&iacute;ch thước: d&agrave;i &ndash; rộng - cao (90 cm x 45 cm x 45cm )<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">- Chất liệu bằng th&eacute;p, h&agrave;n bằng m&aacute;y chuy&ecirc;n dụng<br /></font></font><p><font size="3"><font face="Times New Roman">- Gi&aacute;: 150-190 ng&agrave;n (1 chuồng nu&ocirc;i được 2 cặp, bao gồm ổ đẻ)</font></font></p><strong><em><font size="3"><font face="Times New Roman">BỒ C&Acirc;U TUẤN THU<br /></font></font></em></strong><strong><em><font size="3"><font face="Times New Roman">UY T&Iacute;NH &ndash; CHẤT LƯỢNG &ndash; GI&Aacute; CẢ PHẢI CHĂNG<br /></font></font></em></strong><strong><em><font face="Times New Roman" size="3">RẤT H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC GIAO LƯU VỚI TẤT CẢ ANH EM Y&Ecirc;U TH&Iacute;CH BỒ C&Acirc;U</font></em></strong><strong><em><br /></em></strong>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top