CUNG ỨNG GÀ TA THẢ VƯỜN 1 NGÀY TUỒI, GÀ MẸ ĐÃ ĐƯỢC TIÊM NGỪA H5N1

  • Thread starter HUỲNH VÄ‚N LẬP
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

HUỲNH VĂN LẬP

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HUỲNH VĂN LẬP
- Địa chỉ: MỎ CÀY NAM- TỈNH BẾN TRE
- Tel, Fax: 0985268079 ::: FaX
- email: Viettan65@yahoo.com.vn
================================

<p>CUNG CẤP G&Agrave; THẢ TA THẢ VƯỜN 1 NG&Agrave;Y TUỔI, G&Agrave; MẸ Đ&Atilde; ĐƯỢC TI&Ecirc;M PH&Ograve;NG H5N1, C&Oacute; GIẤY KIỂM DỊCH KHI XUẤT TỈNH. GI&Aacute; THỎA THUẬN. XIN VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI 0985268079, GẬP T&Acirc;N</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top