CuSO4 24.5% Taiwan-Đại Long Bình chemical

  • Thread starter dailongbinh
  • Ngày gửi
D

dailongbinh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: dailongbinh
- Địa chỉ: A7/16 Trần Đại nghĩa, xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TPHCM
- Tel, Fax: 848-08-54265140-37625611 ::: FaX 848-08-54262938
- email: dailongbinh@yahoo.com.vn
================================

<img src="http://quangcaosanpham.com/fckeditor/editor/images/smiley/smile0/54.gif" border="0" />T&Ecirc;N SẢN PHẨM: COPPER SULPHATE <br />C&Ocirc;NG THỨC : CUSO4 <br />H&Agrave;M LƯỢNG : 24.5% <br />XUẤT XỨ : TAIWAN <br />QUY C&Aacute;CH: 25KG/BAO <br /><br /><img src="http://quangcaosanpham.com/fckeditor/editor/images/smiley/smile0/31.gif" border="0" /><img src="http://quangcaosanpham.com/fckeditor/editor/images/smiley/smile0/51.gif" border="0" /><img src="http://quangcaosanpham.com/fckeditor/editor/images/smiley/smile0/49.gif" border="0" /><img src="http://quangcaosanpham.com/fckeditor/editor/images/smiley/smile3/ami_6.gif" border="0" /><img src="http://quangcaosanpham.com/fckeditor/editor/images/smiley/smile0/04.gif" border="0" /> <br />CTY H&Oacute;A CHẤT ĐẠI LONG B&Igrave;NH363/1/24 ĐẤT MỚI, P.B&Igrave;NH TRỊ Đ&Ocirc;NG A,Q.B&Igrave;NH T&Acirc;N<img src="http://quangcaosanpham.com/fckeditor/editor/images/smiley/smile0/29.gif" border="0" />TEL: 08-54265140 - 62661406 - 62661409&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FAX: 08-54262938 <br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;H/P: 0919172000 Ms B&Igrave;NH <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0903321946 Ms PHẤN <br />
 

Top