Bán Đá hạt cho ngành thức ăn chăn nuôi

#1
Công ty TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ SƠN HÀ
Chuyên sản xuất đá hạt và bột đá cho ngành thức ăn chăn nuôi tại mỏ đá Kiện Khê – Hà Nam.
Chúng tôi đang cung cấp ổn định lượng hàng lớn cho các nhà máy thức ăn chăn nuôi trong nước và xuất khẩu sang Bangladesh.
1. Bột đá. Hàm lượng Canxi 37-38%, đóng bao theo yêu cầu của khách hàng. Có 3 loại bột đá gồm:
- Bột sang rung 200-350micron
- Bột thô 120-150 micron
- Bột mịn 70-120 micron
2. Đá tấm 1mm. Hàm lượng Canxi 37-38%, có các loại sau:
- Đá tấm trắng hạt mảnh
- Đá tấm trắng hạt tròn
Chuyên dùng làm cám cho chim Cút đẻ
3. Đá hạt 2mm. Hàm lượng Canxi 37-38%, có các loại sau:
- Đá trắng hạt mảnh
- Đá lơ hạt tròn
Chuyên sản xuất cám cho gà đẻ
4. Đá hạt 3mm
- Đá hạt trắng mảnh
- Hạt lơ tròn
Chuyên dùng cho trại gà( nuôi gà đẻ), làm thức ăn cho vịt đẻ, phục vụ xuất khẩu
5. Đá lơ tròn 4mm
Chuyên sản xuất thức ăn cho ngỗng đẻ, đà điểu đẻ, vịt đẻ.


Vui lòng liên hệ: Mss Lan Anh
Email: kd1.sonha@gmail.com
SĐT: 0904 569 298/ 09046 246 98
Website: http://az24.vn/davoihanam
Skype: kd1.sonhacompany

Công ty TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ SƠN HÀ
Chuyên sản xuất đá hạt và bột đá cho ngành thức ăn chăn nuôi tại mỏ đá Kiện Khê – Hà Nam.
Chúng tôi đang cung cấp ổn định lượng hàng lớn cho các nhà máy thức ăn chăn nuôi trong nước và xuất khẩu sang Bangladesh.
1. Bột đá. Hàm lượng Canxi 37-38%, đóng bao theo yêu cầu của khách hàng. Có 3 loại bột đá gồm:
- Bột sang rung 200-350micron
- Bột thô 120-150 micron
- Bột mịn 70-120 micron
2. Đá tấm 1mm. Hàm lượng Canxi 37-38%, có các loại sau:
- Đá tấm trắng hạt mảnh
- Đá tấm trắng hạt tròn
Chuyên dùng làm cám cho chim Cút đẻ
3. Đá hạt 2mm. Hàm lượng Canxi 37-38%, có các loại sau:
- Đá trắng hạt mảnh
- Đá lơ hạt tròn
Chuyên sản xuất cám cho gà đẻ
4. Đá hạt 3mm
- Đá hạt trắng mảnh
- Hạt lơ tròn
Chuyên dùng cho trại gà( nuôi gà đẻ), làm thức ăn cho vịt đẻ, phục vụ xuất khẩu
5. Đá lơ tròn 4mm
Chuyên sản xuất thức ăn cho ngỗng đẻ, đà điểu đẻ, vịt đẻ.


Vui lòng liên hệ: Mss Lan Anh
Email: kd1.sonha@gmail.com
SĐT: 0904 569 298/ 09046 246 98
Website: http://az24.vn/davoihanam
Skype: kd1.sonhacompany