Da thỏ chất lượng cao

  • Thread starter saothangnam
  • Ngày gửi
saothangnam

saothangnam

Lữ khách
#1
<p><strong><font size="4">K&iacute;nh ch&agrave;o b&agrave; con!</font></strong></p><p><font size="4">B&agrave; con n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua da thỏ đ&atilde; thuộc với số lượng lớn xin li&ecirc;n hệ. Trại giống thỏ Việt Nhật Ninh B&igrave;nh gặp anh Sao ĐT 0978491583. <em><strong>Da thỏ Newzealan l&ocirc;ng trắm tuyền</strong></em>.</font></p><p><font size="4">- <strong><em>Gi&aacute; b&aacute;n hiện tại l&agrave;: 35 000 đồng/bộ.</em></strong></font></p><p><font size="4">- Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp thỏ giống ở c&aacute;c lứa tuổi kh&aacute;c nhau. Thuốc th&uacute; y, dụng cụ, van nước, giống c&acirc;y thức ăn cho chăn nu&ocirc;i thỏ.</font></p><p><font size="4">- <em><strong>Đặc biệt ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết thu mua to&agrave;n bộ sản phẩm b&agrave; con l&agrave;m ra</strong></em></font></p><p><strong><font size="4">Ch&uacute;c b&agrave; con chăn nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng! </font></strong><br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI GIỐNG THỎ VIỆT NHẬT NINH BÌNH
- Địa chỉ: Xã Sơn Hà - Nho Quan - Ninh Bình
- Điện thoại: 0978491583 - Fax: 0978491583
- email: saothangnam_1@yahoo.com
 

LAMTUNG™

LAMTUNG™

Có kinh nghiệm
#2
Da Thỏ mua để làm gì vậy ?bạn chụp ảnh bộ da thỏ lên cho anh em xem thử coi.từ trước đến giờ chưa từng biết
 

Đối tácTop