Đặc sản Cổ hũ dừa

  • Thread starter V3mart
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Trắng
- Địa chỉ: Tp.HCM
- Tel, Fax: 01265475369 ::: FaX
- email: v3mart@yahoo.com
================================

<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; lượng lớn Cổ hũ dừa cần b&aacute;n, c&oacute; thể cung ứng theo hợp đồng số lượng ổn định, gi&aacute; cả hợp l&yacute;.</p><p>Quy c&aacute;ch:</p><p>1) Cổ hũ dừa nguy&ecirc;n c&aacute;i, tươi ngon</p><p>2) Tỹ lệ chất non 70% c&oacute; thể ăn được</p><p>3) Trọng lượng: 12-15 kg/c&aacute;i</p><p>4) h&agrave;ng giao tại Tp.HCM</p><p>Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: Nguyễn Văn Trắng Đt: 01265475369.</p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Bài viết tương tựTop