ĐẠI LÝ MÁY NÔNG NGHIỆP KUBOTA (NHẬT BẢN) MỚI 100% - KHU VỰC MIỀN TRUNG

  • Thread starter dvdung108
  • Ngày gửi
D

dvdung108

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Dương Văn Dũng
- Địa chỉ: Lô D1 - KCN Lễ Môn - Thanh Hóa.
- Tel, Fax: 0373 912 555 ::: FaX
- email: dung.kubota.vp@gmail.com
================================

<div align="center"><strong><font size="3"><font color="#ff6600">KUBOTA VIỆT PHƯƠNG</font></font></strong><br /> <strong><font size="3"><font color="#ff6600">THƯƠNG HIỆU CỦA CHẤT LƯỢNG-HẠNH PH&Uacute;C CỦA NH&Agrave; N&Ocirc;NG</font></font></strong></div>Ch&uacute;ng T&ocirc;i l&agrave; nh&agrave; ph&acirc;n phối độc quyền c&aacute;c loại m&aacute;y C&agrave;y-gặt đập, c&aacute;c loại n&ocirc;ng cụ v&agrave; phụ t&ugrave;ng ch&iacute;nh h&atilde;ng mới 100% của KUBOTA Nhật Bản.<br /> KUBOTA Việt Phương mong muốn mang lại cho Qu&yacute; kh&aacute;ch những sản phẩm tốt nhất, hiện đại v&agrave; ph&ugrave; hợp nhất với đầy đủ c&aacute;c chế độ ưu đ&atilde;i về bảo h&agrave;nh, bảo tr&igrave;, thanh to&aacute;n.<br /> Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin h&atilde;y li&ecirc;n hệ trực tiếp với ch&uacute;ng t&ocirc;i.<br /> ĐT: <strong>0987 987 335</strong>(Dương Văn Dũng) hoặc qua địa chỉ Email: <a href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=mailto:dung.kubota.vp@gmail.com">dung.kubota.vp@gmail.com</a><br /> Địa điểm trưng b&agrave;y : L&ocirc; D1- KCN Lễ M&ocirc;n- TP Thanh H&oacute;a.
 

Đối tácTop