đam mê khoa học

Đào lợi

Thành viên mới
#1
ai đam mê và hiểu biết về khoa học có thể cho mình biết những tảng đá này có phải là một phần hóa thạch nào không à. nhìn hình thù khá lạ mắt. xuất hiện khá nhiều trong vườn của mình
 

File đính kèm

phanvthuan

Thành viên mới
#3
cái này như là vôi thầu gạch vỡ san lấp đất trộn lẫn với nhau. chắc là đá lẫn trong đó thôi.