Danh mục 28 loài cây cấm trồng trên đường phố Sài Gòn

tranvi

Nông dân tự lo
BQT WEBSITE
#1
[h=1]Danh mục 28 loài cây cấm trồng trên đường phố Sài Gòn[/h] Sau bão Pakhar, người Sài Gòn nơm nớp lo cây đổ
[TABLE]
<tbody>[TR]
[TD]
STT
[/TD]
[TD]
Loài cây
[/TD]
[TD]
Mức độ nguy hiểm
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
1​
[/TD]
[TD] Bã đậu
[/TD]
[TD] Mũ và hạt độc
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
2​
[/TD]
[TD] Bàng
[/TD]
[TD] Dễ bị sâu (gây ngứa khi đụng phải)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
3​
[/TD]
[TD] Bồ kết
[/TD]
[TD] Thân có nhiều gai rất to
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
4​
[/TD]
[TD] Các loài cây ăn quả
[/TD]
[TD] Khuyến khích trẻ em leo trèo, quả rụng ảnh hưởng vệ sinh đường phố.
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
5​
[/TD]
[TD] Cao su
[/TD]
[TD] Cành nhánh giòn, dễ gãy
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
6​
[/TD]
[TD] Cô ca cảnh
[/TD]
[TD] Lá có chất cocaine gây nghiện
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
7​
[/TD]
[TD] Da, Sung
[/TD]
[TD] Các loài da có rễ phụ làm hư hại công trình; dạng quả sung ảnh hưởng vệ sinh đường phố.
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
8​
[/TD]
[TD] Dừa
[/TD]
[TD] Quả to, rụng gây nguy hiểm
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
9​
[/TD]
[TD] Điệp phèo heo
[/TD]
[TD] Rễ ăn ngang, lồi trên mặt đất (gây hư vỉa hè, mặt đường…); cành nhánh giòn dễ gãy.
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
10​
[/TD]
[TD] Đủng đỉnh
[/TD]
[TD] Quả có chất gây ngứa
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
11​
[/TD]
[TD] Gáo trắng
[/TD]
[TD] Cành nhánh giòn dễ gãy, quả rụng ảnh hưởng vệ sinh đường phố
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
12​
[/TD]
[TD] Gáo tròn
[/TD]
[TD] Tương tự cây gáo trắng
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
13​
[/TD]
[TD] Gòn
[/TD]
[TD] Cành nhánh giòn, dễ gãy; quả chín phát tán ảnh hưởng vệ sinh đường phố
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
14​
[/TD]
[TD] Keo lá tràm
[/TD]
[TD] Cành nhánh giòn, dễ gãy
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
15​
[/TD]
[TD] Keo lai
[/TD]
[TD] Cành nhánh giòn, dễ gãy
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
16​
[/TD]
[TD] Keo tai tượng
[/TD]
[TD] Cành nhánh giòn, dễ gãy
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
17​
[/TD]
[TD] Lọ nồi, Đại phong tử
[/TD]
[TD] Quả to, rụng gây nguy hiểm.
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
18​
[/TD]
[TD] Lòng mức
[/TD]
[TD] Quả chín phát tán, hạt có lông ảnh hưởng môi trường
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
19​
[/TD]
[TD] Lòng mức lông
[/TD]
[TD] Quả chín phát tán, hạt có lông ảnh hưởng môi trường
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
20​
[/TD]
[TD] Mã tiền
[/TD]
[TD] Hạt có chất strychnine gây độc
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
21​
[/TD]
[TD] Me keo
[/TD]
[TD] Thân và cành nhánh có nhiều gai
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
22​
[/TD]
[TD] Mò cua, Sữa
[/TD]
[TD] Cành nhánh giòn, dễ gãy. Hoa có mùi, gây khó chịu cho người
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
23​
[/TD]
[TD] Sọ khỉ, Xà cừ
[/TD]
[TD] Rễ ăn ngang, lồi trên mặt đất (gây hư vỉa hè, mặt đường và có thể ảnh hưởng giao thông).
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
24​
[/TD]
[TD] Thông thiên
[/TD]
[TD] Hạt, lá, hoa, vỏ cây đều có chứa chất độc
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
25​
[/TD]
[TD] Trôm hôi
[/TD]
[TD] Quả to, hoa có mùi
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
26​
[/TD]
[TD] Trứng cá
[/TD]
[TD] Quả khuyến khích trẻ em leo trèo; quả rụng ảnh hưởng vệ sinh đường phố
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
27​
[/TD]
[TD] Trúc đào
[/TD]
[TD] Thân và lá có chất độc
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
28​
[/TD]
[TD] Xiro
[/TD]
[TD] Thân và cành nhánh có rất nhiều gai
[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]


http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/cam-trong-cay-trung-ca-tren-duong-pho-sai-gon-2915937-p3.html