Đất Gò Mối rất tốt có thể thay thế phân chuồng, phân hữu cơ không

hoangleminh

http://caychumngay.com
#1
Minh nghe nói Đất Gò Mối rất tốt cho các loại cây trồng. Thông tin về Đất Gò Mối ( có chất gì mà tốt vậy, có mầm bệnh cho cây trồng không?, phù hợp, không phù hợp với loại cây trồng nào .....). Để bà con tìm hiểu thêm. Thanks