Bán Đất nông nghiệp cho cây ngắn ngày

hungwsabmt

Lữ khách
#1
Cho thuê 22 ha đất nông nghiệp tại Buôn Hồ.
Đất bằng phẳng có thể dùng máy canh tác, có điện, nguồn nước tưới đầy đủ, đường lớn cho ô tô đi lại
Giá cho thuê hợp lý
Chi tiết liên hệ
Chị Yến
0964648822
 

#3
Cho thuê 22 ha đất nông nghiệp tại Buôn Hồ.
Đất bằng phẳng có thể dùng máy canh tác, có điện, nguồn nước tưới đầy đủ, đường lớn cho ô tô đi lại
Giá cho thuê hợp lý
Chi tiết liên hệ
Chị Yến
0964648822

Bạn giới thiệu cụ thể thêm vị trí đất, loại đất, cây trồng hiện nay (mình muốn trồng cây ngắn ngày và hàng năm:bắp bí dưa, khoai,...), xung quanh có ai trồng, mấy vụ/ănm,mức giá thuê, thời gian cho thuê

Bạn gởi mail: khaibaoct@yahoo.com.vn

Cám ơn nhiều
 

tamsan

Thành viên mới
#4
mình cần đất bình thuận 20 hecta trồng cao su, ai có xin chỉ dùm
 

hungwsabmt

Lữ khách
#7
Cho thuê đất trồng cây ngắn ngày

Vui lòng liên hệ số điện thoại để biết thêm chi tiết.
Cho thuê 22 ha đất nông nghiệp tại Buôn Hồ.
Đất bằng phẳng có thể dùng máy canh tác, có điện, nguồn nước tưới đầy đủ, đường lớn cho ô tô đi lại
Giá cho thuê hợp lý
Chi tiết liên hệ
Chị Yến
0964648822
 

#11
Cho thuê 22 ha đất nông nghiệp tại Buôn Hồ.
Đất bằng phẳng có thể dùng máy canh tác, có điện, nguồn nước tưới đầy đủ, đường lớn cho ô tô đi lại
Giá cho thuê hợp lý
Chi tiết liên hệ
Chị Yến
0964648822
 
#13
Cho thuê 22 ha đất nông nghiệp tại Buôn Hồ.
Đất bằng phẳng có thể dùng máy canh tác, có điện, nguồn nước tưới đầy đủ, đường lớn cho ô tô đi lại
Giá cho thuê hợp lý
Chi tiết liên hệ
Chị Yến
0964648822
 
#14
Cho thuê 22 ha đất nông nghiệp tại Buôn Hồ.
Đất bằng phẳng có thể dùng máy canh tác, có điện, nguồn nước tưới đầy đủ, đường lớn cho ô tô đi lại
Giá cho thuê hợp lý
Chi tiết liên hệ
Chị Yến
0964648822
 
#15
Cho thuê đất nông nghiệp, giá hợp lý!
Liên hệ số điện thoại: 0964 64 88 22 - Gặp chị Yến