Đất trồng cao su

  • Thread starter caosu
  • Ngày gửi
Đất lý tưởng trồng cao su:
– Độ sâu tầng đất hữu ích sâu hơn 2 m;
– Đất sét hoặc sét pha thịt;
– Tỉ lệ đá cục ít hơn 5%;
– Mạch nước ngầm sâu hơn 2 m;

– Không tháng nào ngập úng trong năm;

– Độ chua đất có pH nước = 4,5-5,0.
Đất không trồng được cao su:
– Độ sâu tầng đất cạn hơn 0,5 m;
– Đất cát;
– Tỉ lệ đá cục đất mặt nhiều hơn 75%;
– Mạch nước ngầm cạn hơn 0,5 m;
– Có hơn 3 tháng ngập úng trong năm.
– Dốc > 30[SUP]o [/SUP][SUP]
[/SUP]

[SUP]Ngoài ra ta còn chon khí hậu thích hợp cho sự phát triển của cây cao su như sau:[/SUP]
[SUP][SUP]• Vùng khí hậu lý tưởng trồng cao su:[/SUP]
[/SUP]
[SUP][SUP]– Tổng lượng mưa trong năm trên 1800 mm;[/SUP]
[SUP]– Số tháng mưa trên 400 mm/tháng ít hơn 1 tháng;[/SUP]
[SUP]– Số tháng mùa khô trong năm ít hơn 5 tháng;[/SUP]
[SUP]– Số ngày có sương mù trong năm ít hơn 20 ngày;[/SUP]
[SUP]– Nhiệt độ trung bình năm cao hơn 25 oC;[/SUP]
[SUP]– Tốc độ gió tối đa thấp hơn 11 m/s.[/SUP]
[SUP]• Vùng khí hậu không trồng được cao su:[/SUP]
[SUP]– Tổng lượng mưa trong năm dưới 1200 mm;[/SUP]
[SUP]– Số tháng mưa trên 400 mm/tháng nhiều hơn 4 tháng;[/SUP]
[SUP]– Số tháng mùa khô trong năm nhiều hơn 7 tháng;[/SUP]
[SUP]– Số ngày có sương mù trong năm lớn hơn 80 ngày;[/SUP]
[SUP]– Tốc độ gió tối đa lớn hơn 32 m/s. [/SUP]
[/SUP]

 Quảng cáoTop