đất vào quy hoạch, cần bán gấp đàn heo rừng thuần chủng.

  • Thread starter hoaithu2403
  • Ngày gửi
H

hoaithu2403

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Anh Thu
- Địa chỉ: 4k2/2 đường Thanh Niên,ấp 4,xã Phạm Van Hai, Bình Chánh, TP.HCM.
- Tel, Fax: 0837685001 , 0907494721 ::: FaX
- email: hoaithu2403@yahoo.com.vn
================================

<p>&nbsp;</p><p>&nbsp; <strong>Do đất của ch&uacute;ng t&ocirc;i sắp v&agrave;o quy hoạch n&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i cần b&aacute;n gấp đ&agrave;n heo rừng thuần chủng, l&agrave;m giống rất tốt.</strong></p><p><strong>&nbsp; đ&agrave;n heo 16 con.cả lớn v&agrave; nhỏ.</strong></p><p><strong>&nbsp; gi&aacute; cả phải chăn , .</strong></p><p><strong>&nbsp;Do cần b&aacute;n gấp n&ecirc;n c&aacute;c bạn c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ gấp. </strong></p><p><strong>&nbsp;Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ giao h&agrave;ng tận nơi cho nhũng ai c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i.</strong></p><p><strong>&nbsp;Xin cảm ơn !</strong></p>
 
Back
Top