Đầu đốt hồng ngoại bếp gas sinh học và bếp gas thường.

#1
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: #fcfdfd; font-size: 10pt">T&ecirc;n sản phẩm:&nbsp;Đầu&nbsp;đốt hồng ngoại</div><div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: #fcfdfd; font-size: 10pt">Model: # IBE-B50378</div><div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: #fcfdfd; font-size: 10pt">Đầu đốt hồng ngoại tiết kiệm gas<br />Nhằm đ&aacute;p ứng th&oacute;i quen d&ugrave;ng gas của những người nội trợ trong thời b&atilde;o gi&aacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i cho ra mắt sản phẩm đầu đốt hồng ngoại tiết kiệm gas.<br />Sản phẩm được lắp trưc tiếp v&agrave;o bếp gas thay thế c&aacute;c đầu đốt gas th&ocirc;ng thường, đem lại hiệu quả đun nấu cao nhất, tiết kiệm kinh tế tối đa cho người sử dụng<br />Sử dụng đầu đốt hồng ngoại tiết kiệm gas:<br />- Cho nhiệt lương cao tới hơn 10000C, gi&uacute;p giảm tối đa thời gian đun nấu<br />- Kh&ocirc;ng c&ograve;n m&ugrave;i gas sống<br />- Tiết kiệm từ 35 &ndash; 40% gas so với đầu gas th&ocirc;ng thường.<br />- Nhiệt lượng sạch c&oacute; thể nướng đồ ăn ngay tr&ecirc;n mặt bếp</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GLOBAL
- Địa chỉ: 88B, Điện Biên I, TP.Hưng Yên, Hưng Yên
- Điện thoại: 03213.691.989 - Fax: 0943267869
- email: jangletung@gmail.com