ĐẬU NÀNH GIỐNG NHẬT (LẠ ,BỔ ,THƠM NGON ,GIÁ CẢ HỢP LÍ)(Đính kèm hình ảnh

  • Thread starter cam
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

cam

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cam
- Địa chỉ: Lâm Đồng
- Tel, Fax:
- email:
================================

<p>&nbsp;&nbsp; &nbsp; Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; nhu cầu b&aacute;n số lượng lớn đậu n&agrave;nh l&ocirc;ng giống Nhật .Lọai đậu n&agrave;nh n&agrave;y rất được người Nhất ưa chuộng ,gi&aacute; trị dinh dưỡng cao .Nếu qu&yacute; vị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với :</p><p>&nbsp;Ms Hồng&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Tel :01654687627</p><p>&nbsp;Họăc &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Email :thuyhongltd@yahoo.com</p><p>&nbsp;</p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top