Đậu Phộng

  • Thread starter Lâm Huyền Trân
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

Lâm Huyền Trân

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lâm Huyền Trân
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: ruaruatruong@yahoo.com
================================

K&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; c&ocirc;ng ty! C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp Đậu phộng nhập từ Ấn Độ.<br />Qu&yacute; c&ocirc;ng ty c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i:<br />L&acirc;m Huyền Tr&acirc;n - 01677168063,&nbsp; 08 54315757
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top