đây là giống cây gì vậy các bạn < có ảnh >

#1
hiện nay chúng tôi đang cần nhập loại hạt này , hình như đây là hạt của cây mỷ , nhưng tôi không chắc chắn nên hỏi thử các bạn mong các bạn chho biết tên
rất cảm ơn mọi người


 

Top