đây là giống cây gì vậy các bạn < có ảnh >

  • Thread starter tiến đàm
  • Ngày gửi
T

tiến đàm

Lữ khách
#1
hiện nay chúng tôi đang cần nhập loại hạt này , hình như đây là hạt của cây mỷ , nhưng tôi không chắc chắn nên hỏi thử các bạn mong các bạn chho biết tên
rất cảm ơn mọi người

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi985.photobucket.com%2Falbums%2Fae338%2Ftuanlongcool%2FDSC08517.jpg&hash=1bf7cddde4d079433b69e6c0b989cc5aproxy.php?image=http%3A%2F%2Fi985.photobucket.com%2Falbums%2Fae338%2Ftuanlongcool%2FDSC08518.jpg&hash=a121398c9c2945971b29417827a0fb4a


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi985.photobucket.com%2Falbums%2Fae338%2Ftuanlongcool%2FDSC08525.jpg&hash=e7fce74dc67bd64413e171efddf813de


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi985.photobucket.com%2Falbums%2Fae338%2Ftuanlongcool%2FLysidice_rhodostegia_seeds_-_Kunming_Botanical_Garden_-_DSC03238.jpg&hash=84c6b60018974922ac88425eb9917d9d


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi985.photobucket.com%2Falbums%2Fae338%2Ftuanlongcool%2F200912301855363108.jpg&hash=17796ee3a21df5eb655157dabdef9618
 

Đối tácTop