Hợp tác Dây rút huda, dây rút túi đưng nông sản.

#1
Ms LINH - 0906 88 73 27
DÂY RÚT NHỰA - DÂY RÚT HUDA
Chuyên cung cấp dây rút mọi kích cỡ:

Dây rút dùng để buộc miệng túi đựng nông sản, rút rổ đựng xoài xuất khẩu.
1 3 x 100/1000 (Huada) Bịch Call
2 4 x 150 / 500 (Huada) Bịch Call
3 4 x 200 / 500 (Huada) Bịch Call
4 5 x 200 / 500 (Huada) Bịch Call
5 5 x 250 / 250 (Huada) Bịch Call
6 5 x 300 / 250 (Huada) Bịch Call
7 8 x 300 / 250 (Huada) Bịch Call
8 8 x 400 / 250 (Huada) Bịch Call
9 10 x 500/100 (Huada) Bịch Call
10 10 x 600/100 (Huada) Bịch Call
11 10 x 650/100 (Huada) Bịch Call

*Lưu ý: Xin vui lòng Ms Linh 0906 88 7327 để được báo giá tốt nhất.
[DOUBLEPOST=1401957402][/DOUBLEPOST]
[/IMG]
[/IMG][DOUBLEPOST=1401957769][/DOUBLEPOST]https://lh4.googleusercontent.com/-...AAAAAADWFc/sHIMVg4nktA/s475/53902d5f4796b.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-...AAAAAADWFk/qkDku0ypZVY/s400/53902d645ac20.jpg[DOUBLEPOST=1401957799][/DOUBLEPOST]<img src="https://lh4.googleusercontent.com/-...AAAAAADWFc/sHIMVg4nktA/s475/53902d5f4796b.jpg" />
<img src="https://lh5.googleusercontent.com/-...AAAAAADWFk/qkDku0ypZVY/s400/53902d645ac20.jpg" />[DOUBLEPOST=1401957816][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1401957901][/DOUBLEPOST]

 

Last edited: