Đề án liên kết sản xuất

huenongnghiep

Lữ khách
#1
CÁC ĐỀ ÁN LIÊN KẾT SẢN XUẤT
I. CÂY BƯỞI DA XANH( loại 1)

1. Giá cả của cây giống:

- 50.000đ /cây, trả trước 30.000đ//cây còn 20.000đ trả khi thu mua sản phẩm( với cây Bưởi chiết).

- 35.000 đ/cây, trả trước 25.000đ/cây còn 10.000đ trả khi thu mua sản phẩm( với cây Bưởi ghép).

3. Chi phí đầu tư:

- Chi phí đầu tư ban đầu dự kiến: 1.500.000đ – 1.800.000đ/sào Bắc Bộ/năm(gồm: Phân bón, thuốc trừ sâu, cây giống, mật độ: 18 - 20 cây/sào Bắc Bộ).

4. Giá cả và quy cách sản phẩm thu mua:

- Giá thu mua tối thiểu 20.000 đ/ kg (Giá thu mua trên có thể tăng khi giá của sản phẩm cùng loại trên thị trường tăng trên 10%). Quy cách sản phẩm thu mua: Quả đạt độ chín từ 1 kg/ quả trở lên

5: Hiệu quả kinh tế:

Năm thứ 3: từ 13.000.000đ – 15.000.000đ/ sào Bắc Bộ.

Năm thứ 4 trở đi: từ 17.000.000đ – 22.000.000đ/ sào Bắc Bộ.

Năm thứ 5: 25.000.000đ – 30.000.000đ/ sào Bắc Bộ.

Năm thứ 6 đến năm thứ 10: Chăm sóc tốt có thể đạt từ 35.000.000đ -70.000.000đ/sào Bắc Bộ.

6. Thời gian ký hợp đồng thu mua: 07 năm kể từ năm thứ 3 (vụ để thu hoạch đại trà đầu tiên)

7. Cây dược liệu xen canh: Cây đinh lăng; Cây kim tiền thảo; Ngưu tất, ba kích…vv.

II. CÂY BƯỞI DIỄN( Loại 1)

1. Giá cây giống:

- Bưởi diễn ghép 45.000 vnđ trả trước 35.000đ/cây còn 10.000đ/cây trả khi thu mua sản phẩm.

- Bưởi diễn chiết 60.000 đ/cây.

2. Chi phí đầu tư ban đầu dự kiến:

Bưởi diễn ghép .

1500.000 – 2.000.000 vnđ /sào Bắc Bộ (gồm: cây giống, phận bón thuốc trừ sâu).

Bưởi diễn chiết

2.000.000 – 2500.000 vnđ /sào Bắc Bộ (gồm: cây giống, phận bón thuốc trừ sâu).

3. Giá thu mua tối thiểu:

Giá thu mua tối thiểu là 16.000đ/ quả (Giá cả này có thể tăng khi giá của sản phẩm ở thời điểm thu mua tăng trên 10%.)

4. Năng suất và hiệu quả kinh tế:

Sau 3 năm cây bắt đầu cho thu hoạch ,một cây cho khoảng từ 12 đến 20 quả , khối lượng một quả khoảng 0,8 đến 1,1kg, năm thu hoạch đầu tiên được từ 240 kg đến 260kg / sào bắc bộ đạt từ 3400.000vnđ đến 4500.000 vnđ / 1 sào bắc bộ. Năm thứ 4 một cây cho thu hoạch khoảng từ 30 đến 40 quả, khối lượng một quả 0,8 đến 1,2 kg. Năm thứ 4 thu hoạch được từ 400 kg đến 450 kg đạt từ 6.000.000 đến 8.000.000 vnđ/ 1 sào bắc bộTừ năm thứ 5 chở đi đến năm thứ 10 nếu chăm sóc tốt có thể đạt được từ 15.000.000 đến 20.000.000 vnđ/ 1 sào bắc bộ

III. CÂY CHUỐI TÂY THÁI LAN

1. Giá cây giống: Cây chuối tây thái: 30.000đ/cây( được trợ giá 10.000đ/cây).

2. mật độ trồng: 70 cây/sào bắc bộ (cây x cây : 2m , hàng x hàng 2,5m)

3. Chi phí đầu tư ban đầu dự kiến: 2.000.000 – 2.200.000đ/sào Bắc Bộ (gồm: cây giống, phận bón thuốc trừ sâu).

4. Giá thu mua tối thiểu: 7.000đ/kg (Giá cả này có thể tăng khi giá của sản phẩm ở thời điểm thu mua tăng trên 10%.)

5. Năng suất : Một buồng cho 10 - 12 nải, khối lượng một buồng khoảng 25kg, một năm thu hoạch được từ 1,5 – 1,7 tấn/ sào bắc bộ

6. Hiệu quả kinh tế:Đạt từ 15.000.000đ – 17.000.000đ/sào Bắc Bộ/năm. (Chưa kể các khoản bán hoa chuối, thân, và bán chuối giống).
Mọi chi tiết liên hệ:
Ban kinh tế trang trại và ngành nghề nông thôn
Số 167, Nguyễn Ngọc Nại, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Ms. Huế : 0973794821/ 0918452269