Để quản lý tốt trang trại

  • Thread starter le trung
  • Ngày gửi
L

le trung

Guest
#1
:eek: :2cat:
Phần mềm quản lý trại heo - TK.Farm Management 3.0.<B>fficeffice" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
-
Đặc điểm chung:<o:p></o:p>
- Chương trình triển khai thu thập thông tin thực một cách tự động và cung cấp một báo cáo phân tích tổng hợp bao gồm toàn bộ các yếu tố khác nhau mà người chăn nuôi quản lý phải nắm bắt như: nguồn gốc, sản lượng, sức khoẻ, khả năng sinh sản, và các thông tin khác... <o:p></o:p>
Đây là công cụ chủ yếu dành cho tất cả những người quản lý trại heo quy mô lớn, nhỏ. <o:p></o:p>
- TK. Farm Management 3.0 có thể cài đặt máy tính đơn hoặc kết nối mạng hệ thống máy tính điều khiển vài trang trại đồng thời.<o:p></o:p>
Phần mềm TK. Farm Management là công cụ quản lý hoàn hảo trong tay người quản lý
- Quản lý danh sách heo cai sữa
- Quản lý danh sách nái đẻ
- Quản lý danh sách nái phối<o:p></o:p>
- Quản lý danh sách hậu bị đực, hậu bị nái<o:p></o:p>
- Quản lý danh sách nái, nọc<o:p></o:p>
 

Last edited:
Top