Đèn sưởi ấm

  • Thread starter daiduong2008
  • Ngày gửi
D

daiduong2008

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu TM & DV Đại Dương
- Địa chỉ: P A1602, Tòa nhà 17 tầng A, Khu đô thị Cầu Diễn, Từ Liêm
- Tel, Fax: 04 3763 2738 ::: FaX 04 3763 2739
- email: daiduong2008@vnn.vn
================================

<span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Hiệu quả sinh học cao, k&iacute;ch th&iacute;ch sự tăng trưởng v&agrave; ph&aacute;t triển của vật nu&ocirc;i.<br />K&iacute;ch th&iacute;ch sự ngon miệng v&agrave; tăng hiệu quả sử dụng thức ăn.<br />Sưởi ấm cho vật nu&ocirc;i, c&oacute; t&aacute;c dụng l&agrave;m kh&ocirc; v&agrave; giảm &ocirc; nhiễm chuồng nu&ocirc;i.<br />Chịu va chạm.<br /><span style="font-weight: bold">Đặc t&iacute;nh kĩ thuật:</span><br /><ul><li>Chao được l&agrave;m bằng nh&ocirc;m</li><li>Tr&aacute;nh được tia nước tiếp x&uacute;c với nguồn tạo nhiệt.</li><li>C&ocirc;ng tắc điều chỉnh nhiệt lượng.</li><li>C&oacute; lưới bảo vệ.</li><li>D&acirc;y cắm chịu nước.</li><li>B&oacute;ng hồng ngoại thay thế được.</li><li>Hiệu suất cung cấp nhiệt cao, chi ph&iacute; điện năng thấp.</li><li>C&ocirc;ng suất lớn nhất 275W/h, 220V.</li><li>Tuổi thọ 10.000 giờ</li></ul></span>
 

Đối tác


Top