Đều là " Đạo Sĩ"

Xuan Vu

_
Nông dân @
#1
Một hôm bác Trung ( thuycanh) Rủ tôi đến thăm 1 lão bạn của anh Trung. Mới vào đến âm cốc của lão Đạo Sĩ kia, thì có người ngăn lại . Ông ấy đang có khách. Thế là tôi và anh Trung ngồi lại ngay cửa phòng..
- Thật đúng trong phòng có 1 khách nữ , đến than vãng chuyện gia đình với lão Đạo Sĩ. Ngôi gần cửa nên chúng tôi vô tình nghe rất rỏ, hai người trong phòng nói chuyện. Câu chuyện được bắt đầu như thế này;
Nữ thí mạng ; Thưa ngài cháu muốn nói chuyện với ngài
Lão Đạo Sĩ : ngưng 1 hồi rồi phán 1 câu mà tôi nghe giựt bắn cả người
Đạo Sĩ nói: "Chú là người có đạo?".
Trời ơi , trời sao ông ĐS này nói câu đó , hả trời. Tôi trừng mắt nhìn lão giá Trung ( thuycanh). nhưng cố để nghe tiếp thế nào.
Nữ thí mạng; Đủng đẳng trả lời . Dạ cháu là người "Hủ Đạo" .
Rồi, NTM hỏi lão ĐS, ngài có phải là người "Đạo Hủ " không?
Lão ĐS : Phải ta rất hủ đạo
Đồng thanh 2 người cùng nói: Thế là chúng ta đều là "Đạo Sĩ" .
Đến đây tôi chạy phót ra ngoài , còn lại anh Trung. Không biết đoạn sau nói gì. bà con hỏi anh Trung xem sao?
 

hoangson121vx

_
Nông dân @
#2
Một hôm bác Trung ( thuycanh) Rủ tôi đến thăm 1 lão bạn của anh Trung. Mới vào đến âm cốc của lão Đạo Sĩ kia, thì có người ngăn lại . Ông ấy đang có khách. Thế là tôi và anh Trung ngồi lại ngay cửa phòng..
- Thật đúng trong phòng có 1 khách nữ , đến than vãng chuyện gia đình với lão Đạo Sĩ. Ngôi gần cửa nên chúng tôi vô tình nghe rất rỏ, hai người trong phòng nói chuyện. Câu chuyện được bắt đầu như thế này;
Nữ thí mạng ; Thưa ngài cháu muốn nói chuyện với ngài
Lão Đạo Sĩ : ngưng 1 hồi rồi phán 1 câu mà tôi nghe giựt bắn cả người
Đạo Sĩ nói: "Chú là người có đạo?".
Trời ơi , trời sao ông ĐS này nói câu đó , hả trời. Tôi trừng mắt nhìn lão giá Trung ( thuycanh). nhưng cố để nghe tiếp thế nào.
Nữ thí mạng; Đủng đẳng trả lời . Dạ cháu là người "Hủ Đạo" .
Rồi, NTM hỏi lão ĐS, ngài có phải là người "Đạo Hủ " không?
Lão ĐS : Phải ta rất hủ đạo
Đồng thanh 2 người cùng nói: Thế là chúng ta đều là "Đạo Sĩ" .
Đến đây tôi chạy phót ra ngoài , còn lại anh Trung. Không biết đoạn sau nói gì. bà con hỏi anh Trung xem sao?
Đoạn sau thì lão Trung đẩy cửa hô lớn! Ta nữa nhé. Ta cũng hủ đạo lắm :D:D
 
#3
Một hôm bác Trung ( thuycanh) Rủ tôi đến thăm 1 lão bạn của anh Trung. Mới vào đến âm cốc của lão Đạo Sĩ kia, thì có người ngăn lại . Ông ấy đang có khách. Thế là tôi và anh Trung ngồi lại ngay cửa phòng..
- Thật đúng trong phòng có 1 khách nữ , đến than vãng chuyện gia đình với lão Đạo Sĩ. Ngôi gần cửa nên chúng tôi vô tình nghe rất rỏ, hai người trong phòng nói chuyện. Câu chuyện được bắt đầu như thế này;
Nữ thí mạng ; Thưa ngài cháu muốn nói chuyện với ngài
Lão Đạo Sĩ : ngưng 1 hồi rồi phán 1 câu mà tôi nghe giựt bắn cả người
Đạo Sĩ nói: "Chú là người có đạo?".
Trời ơi , trời sao ông ĐS này nói câu đó , hả trời. Tôi trừng mắt nhìn lão giá Trung ( thuycanh). nhưng cố để nghe tiếp thế nào.
Nữ thí mạng; Đủng đẳng trả lời . Dạ cháu là người "Hủ Đạo" .
Rồi, NTM hỏi lão ĐS, ngài có phải là người "Đạo Hủ " không?
Lão ĐS : Phải ta rất hủ đạo
Đồng thanh 2 người cùng nói: Thế là chúng ta đều là "Đạo Sĩ" .
Đến đây tôi chạy phót ra ngoài , còn lại anh Trung. Không biết đoạn sau nói gì. bà con hỏi anh Trung xem sao?
Đoạn sau :
Đạo sĩ nói : '' Thế chú có biết chim cò thuy-canh không ? ''
Nữ thí mạng : '' Dạ hình như là có ''
Đạo sĩ nói : '' Lão ấy dạo này thế nào rồi ''
Ừ thì lão ấy cũng mãi là ma đầu như ai đó thường gọi thôi . Nhưng kỳ thực có chuyện này vui xin được kể cho đạo sĩ nghe .
Chuyện là dạo đó lão ấy ( ma đầu ) trồng được vài cộng lông măng . Lão ta hãnh diện với điều đó nên đi đến đâu lão ấy cũng nói rằng lông măng mình trồng tốt lắm .
RỒI SAO NỮA - lão đạo sĩ hỏi lớn .
Ừ THÌ , chuyện chẳng có gì lạ nhưng cái buồn cười là có một thằng trẻ trâu quan tâm đến lời lão già ấy nói . Thằng trẻ trâu cơ hội ấy do tham lam mà chẳng nhìn trước nhìn sau mà đã vội hỏi '' lông măng ấy anh trồng thế nào mà tốt thế ? ''
Lão thuy-canh im lặng và chuyện tiếp theo thì....
 

Thuy-canh

_
Nông dân @
#4
Một hôm bác Trung ( thuycanh) Rủ tôi đến thăm 1 lão bạn của anh Trung. Mới vào đến âm cốc của lão Đạo Sĩ kia, thì có người ngăn lại . Ông ấy đang có khách. Thế là tôi và anh Trung ngồi lại ngay cửa phòng..
- Thật đúng trong phòng có 1 khách nữ , đến than vãng chuyện gia đình với lão Đạo Sĩ. Ngôi gần cửa nên chúng tôi vô tình nghe rất rỏ, hai người trong phòng nói chuyện. Câu chuyện được bắt đầu như thế này;
Nữ thí mạng ; Thưa ngài cháu muốn nói chuyện với ngài
Lão Đạo Sĩ : ngưng 1 hồi rồi phán 1 câu mà tôi nghe giựt bắn cả người
Đạo Sĩ nói: "Chú là người có đạo?".
Trời ơi , trời sao ông ĐS này nói câu đó , hả trời. Tôi trừng mắt nhìn lão giá Trung ( thuycanh). nhưng cố để nghe tiếp thế nào.
Nữ thí mạng; Đủng đẳng trả lời . Dạ cháu là người "Hủ Đạo" .
Rồi, NTM hỏi lão ĐS, ngài có phải là người "Đạo Hủ " không?
Lão ĐS : Phải ta rất hủ đạo
Đồng thanh 2 người cùng nói: Thế là chúng ta đều là "Đạo Sĩ" .
Đến đây tôi chạy phót ra ngoài , còn lại anh Trung. Không biết đoạn sau nói gì. bà con hỏi anh Trung xem sao?
Anh Xuân Vũ chạy ra, còn sót lại tui. Còn đang lớ-ngớ thì Đạo-sĩ bảo nữ khách ra ngoài luôn tiện bảo tui vô. Đạo-sĩ tham-thiền một thời-khóa khá lâu... tui kính cẩn chờ... rồi Đạo-sĩ mở mắt... Tui chưa kịp nói thỉnh-an, thì Đạo-sĩ tui bảo tui bước gần, rồi Đạo-sĩ nhỏ giọng nói:
- (Thôi, anh Xuân Vũ! Tui không nói lại đâu? Đạo-sĩ nói thì kệ ổng? Tui không muốn lập lại. Xin lỗi anh nha!)
 

Xuan Vu

_
Nông dân @
#5
Ừ THÌ , chuyện chẳng có gì lạ nhưng cái buồn cười là có một thằng trẻ trâu quan tâm đến lời lão già ấy nói . Thằng trẻ trâu cơ hội ấy do tham lam mà chẳng nhìn trước nhìn sau mà đã vội hỏi '' lông măng ấy anh trồng thế nào mà tốt thế ? ''
Lão thuy-canh im lặng và chuyện tiếp theo thì....
Có đụng chạm đến mi hay sao, mà mi chạy vô kiếm chuyện thế. Ta không phải là thằng chăn trâu đâu nhé. Mi cũng biết chăn trâu là ai cơ mà.
Kẻ ăn chay , tu hành như mi hãy hướng thiện 1 chút, cho bớt cái tà ác trong tâm nhé , nhà tu .
Ở đây là chỗ linh tinh, ta viết chuyện vui , chứ ta không có ý gì đâu. Mi đừng nghĩ mọi người đều xấu như mi nhé Ta không thích nói chuyện với mi, mong mi hãy đi đừng vào toic của ta nhé
 

Thuy-canh

_
Nông dân @
#6
Ủa! Làm sao mà Đạo-sĩ biết? Vậy để tui nói cho anh nghe, Đạo-sĩ nói nhỏ:
- Hai Lão coi chừng cẩn-thận. Nhớ là : "Hể giỡn với Chó, thì Chó liếm mặt!"
Vậy anh em mình bú-khú với nhau thôi, tránh họ ra.
Thân.
 

Xuan Vu

_
Nông dân @
#7
Ủa! Làm sao mà Đạo-sĩ biết? Vậy để tui nói cho anh nghe, Đạo-sĩ nói nhỏ:
- Hai Lão coi chừng cẩn-thận. Nhớ là : "Hể giỡn với Chó, thì Chó liếm mặt!"
Vậy anh em mình bú-khú với nhau thôi, tránh họ ra.
Thân.
Hai là một phải không anh Trung. Tôi không nghĩ gì hết anh Trung à. chẳng qua là những đứa nhỏ thôi . Thật là một thằng Nhốc có tuổi
 

Thuy-canh

_
Nông dân @
#8
Hì hì, chờ cho êm, tui kể cho anh nghe cuộc đời của Đạo-sĩ "Hủ Đạo", ly-kỳ hấp-dẫn!
Hì hì, theo nguyên-tắc, mình nói chuyện vui thì tui với anh cứ lôi chính mình ra làm trò cười cho bà con... Rồi sau đó, những gì còn sót lại là con số không. Có chăng là những nụ cười... Dù tui kể nhân-vật làm trò cười là chính tui, vậy mà vẫn có bạn chậm tiêu, cứ nghĩ là thật, rồi gọi tui bằng hỗn-danh "Dâm-tặc" có từ đó! Hì hì...
Lát nữa, tui coi trận Tennis nầy rồi, tui sẽ kể về cái đạo "Hủ Đạo", anh Xuân Vũ nha!
Thân.
[DOUBLEPOST=1453880985][/DOUBLEPOST]
Hai là một phải không anh Trung. Tôi không nghĩ gì hết anh Trung à. chẳng qua là những đứa nhỏ thôi . Thật là một thằng Nhốc có tuổi
Anh Xuân Vũ,
Anh mới mở Topic nầy để vui chơi. Thì hà cớ gì mà họ nhào vô "chém" liền? Tui không biết! Anh có biết không?
 
Last edited:

Xuan Vu

_
Nông dân @
#9
Trên đây là chuyện tiếu lâm thôi anh Trung à. Thật ra tôi chẳng nghĩ gì hết. Nhưng tôi giận cá tên Đăng Đăng gì đó , nó nhẩy vào , không biết nó nhảy vào để làm gì nữa.
Nó cũng không phải là đạo sĩ, hay thằng già nào khác là đạo sĩ, có ảnh hưởng đến nó.
Thật ra cái thằng đ đ này rảnh , và hay kiếm chuyện quá.
 

hoangluanls

Lamborghini
#10
Xin lỗi các bác. Cháu là bậc cháu chắt thôi. Câu chuyện của 2 bác nghe nó có liên quan gì đó đến vấn đề thế giới tâm linh nên cho cháu hỏi trên đời này có MA ko các bác. Nếu có thì Nó có nhập vào trẻ con ko nhỉ
 

Xuan Vu

_
Nông dân @
#11
Xin lỗi các bác. Cháu là bậc cháu chắt thôi. Câu chuyện của 2 bác nghe nó có liên quan gì đó đến vấn đề thế giới tâm linh nên cho cháu hỏi trên đời này có MA ko các bác. Nếu có thì Nó có nhập vào trẻ con ko nhỉ
Tôi chẳng hiểu biết gì về ma , quỉ . nên không dám trả lời câu hỏi của em. Còn chuyện trên là 1 bài viết tiếu lâm, cười cho vui thôi em à. Con ma quỉ nhập vào trẻ em tôi chưa thấy bao giờ, vì tôi chưa biết ma như thế nào.
Tôi viết bài trên ngụ ý là dùng từ lái như " chú là người có đạo" Lái là " Cháu là người có đ.." thế vậy thôi.
Chuyện vui không ám chỉ ai, vì trên diễn đàn không có ai tự xưng là Đạo Sĩ, nếu có thì vi phạm họ, còn đằng này tôi viết vui thôi
 

hoangluanls

Lamborghini
#12
Tôi chẳng hiểu biết gì về ma , quỉ . nên không dám trả lời câu hỏi của em. Còn chuyện trên là 1 bài viết tiếu lâm, cười cho vui thôi em à. Con ma quỉ nhập vào trẻ em tôi chưa thấy bao giờ, vì tôi chưa biết ma như thế nào.
Tôi viết bài trên ngụ ý là dùng từ lái như " chú là người có đạo" Lái là " Cháu là người có đ.." thế vậy thôi.
Chuyện vui không ám chỉ ai, vì trên diễn đàn không có ai tự xưng là Đạo Sĩ, nếu có thì vi phạm họ, còn đằng này tôi viết vui thôi
Hj.thì cháu thừa cơ cái câu chuyện vui của bác để hỏi về cái thắc mắc của cháu ý mà. Cháu nghĩ câu hỏi này của cháu nếu đem ra bàn luận cũng thú vị chứ. Hj
 

Thuy-canh

_
Nông dân @
#13
Trên đây là chuyện tiếu lâm thôi anh Trung à. Thật ra tôi chẳng nghĩ gì hết. Nhưng tôi giận cá tên Đăng Đăng gì đó , nó nhẩy vào , không biết nó nhảy vào để làm gì nữa.
Nó cũng không phải là đạo sĩ, hay thằng già nào khác là đạo sĩ, có ảnh hưởng đến nó.
Thật ra cái thằng đ đ này rảnh , và hay kiếm chuyện quá.
Anh Xuân Vũ,
Diễn-đàn nầy là dành cho Dân Nuôi Trồng. Sau lúc trao đổi ở trên, mình vô Quán Thư-giản ở dưới, để bù-khú, để giải-trí. Vậy, nếu không giải-trí, thì vô làm gì?
Diễn-đàn nầy là để trao đổi về Nuôi Trồng, tui không biết Nick đăng-đăng đóng góp nhiều không, về Nuôi Trồng? Có thể có, mà tui chưa có dịp đọc nên không biết! Anh có biết không?
Thân.
[DOUBLEPOST=1453883437][/DOUBLEPOST]Vậy Thầy đăng-đăng "Ăn Chay" đi! Còn chờ gì? Để lòng bớt hung-hăng gây sự bốn phương?
Lạ thật?
 
Last edited:

Xuan Vu

_
Nông dân @
#14
Nói về nuôi trồng hoài cũng chán, năm nay nông nghiệp ta bị sa sút nhiều quá anh ơi. Nên nói chuyện cho vui đỡ buồn vậy mà. Tôi nói chuyện vui , cho qua năm cũ , năm mới nói chuyện nuôi trồng mới anh à. Tôi ghét nhất, người không ra người, thú không ra thú, trứng nửa thúi nửa nguyên, đèn không ra đèn, đuốc không ra đuốc. Và không thích những kẻ, bảy phần ma, ba phần Phật. Tôi chẳng chọc ghẹo ai, mong đừng chọc tôi
 

Thuy-canh

_
Nông dân @
#15
Nói về nuôi trồng hoài cũng chán, năm nay nông nghiệp ta bị sa sút nhiều quá anh ơi. Nên nói chuyện cho vui đỡ buồn vậy mà. Tôi nói chuyện vui , cho qua năm cũ , năm mới nói chuyện nuôi trồng mới anh à. Tôi ghét nhất, người không ra người, thú không ra thú, trứng nửa thúi nửa nguyên, đèn không ra đèn, đuốc không ra đuốc. Và không thích những kẻ, bảy phần ma, ba phần Phật. Tôi chẳng chọc ghẹo ai, mong đừng chọc tôi
Anh Xuân Vũ biết cách không cho vô Topic của tui không? Cái người mà:
- người không ra người, thú không ra thú, trứng nửa thúi nửa nguyên, đèn không ra đèn, đuốc không ra đuốc. Và không thích những kẻ, bảy phần ma, ba phần Phật.
 

Xuan Vu

_
Nông dân @
#16
Anh Xuân Vũ biết cách không cho vô Topic của tui không? Cái người mà:
- người không ra người, thú không ra thú, trứng nửa thúi nửa nguyên, đèn không ra đèn, đuốc không ra đuốc. Và không thích những kẻ, bảy phần ma, ba phần Phật.
Cái này tôi cũng như anh
 

Thuy-canh

_
Nông dân @
#17
Cái này tôi cũng như anh
Anh Xuân Vũ,
Có phải:
người không ra người, thú không ra thú, trứng nửa thúi nửa nguyên, đèn không ra đèn, đuốc không ra đuốc. Và không thích những kẻ, bảy phần ma, ba phần Phật.
cũng là một "Quái thai" đã từng hành-hạ tui?
Tui rầu quá anh Xuân Vũ!
À, anh có biết tu-sĩ "Ăn mặn chuyên Vọng-ngữ" nầy, có biết gì về Nông-Nghiệp không? Bởi đôi khi tui nghĩ: Ban Quản-trị "nuôi" người nầy, vì nghĩ rằng, anh ta làm cho Diễn-đàn sôi động hơn? Nên anh ta lộng hành quá đáng?
 

Xuan Vu

_
Nông dân @
#18
Anh Xuân Vũ,
Có phải:
người không ra người, thú không ra thú, trứng nửa thúi nửa nguyên, đèn không ra đèn, đuốc không ra đuốc. Và không thích những kẻ, bảy phần ma, ba phần Phật.
cũng là một "Quái thai" đã từng hành-hạ tui?
Tui rầu quá anh Xuân Vũ!
À, anh có biết tu-sĩ "Ăn mặn chuyên Vọng-ngữ" nầy, có biết gì về Nông-Nghiệp không? Bởi đôi khi tui nghĩ: Ban Quản-trị "nuôi" người nầy, vì nghĩ rằng, anh ta làm cho Diễn-đàn sôi động hơn? Nên anh ta lộng hành quá đáng?
- Anh biết mà
-Chỉ biết sơ sơ về cây cảnh thôi
 

Thuy-canh

_
Nông dân @
#19
- Anh biết mà
-Chỉ biết sơ sơ về cây cảnh thôi
Nó vô Topic của tui để quậy với những dòng ngô-nghê! Rõ ràng là phá hoại!
Tuần rồi, tui nghĩ, nếu tui vô Topic của nó, trao đổi rất chân-thành thì nó sẽ bận, nó sẽ không có thì gì quậy, tui nhân dịp hướng-dẫn, sửa đổi nó, nhưng Ban Quản-trị xen vô một cách vô duyên, xoá bài của tui, nên tui nghĩ, không nên ở thêm nữa, nên tui nói là tui sẽ không nói gì thêm. Tui rút êm!
Điều tui muốn là gì? Nếu nó có mục-đích quậy phá các nơi, thi nó có thể quậy ở bất cứ đâu, chỉ chừa Topic của tui mà thôi! Để cho tui còn đường sống! Anh nghĩ, nó sẽ tha cho tui? Hay Ban Quản-trị có biện-pháp?
Thưa Ban Quản-trị, nếu có thể, xin giới-thiệu tui một vài bài về Nông-Nghiệp của Nick nầy. Mục-đích để tìm hiểu. Tui cám ơn rất nhiều!
Kính.