Đi thực tế, định giá, và đấu giá (Gà chọi, Gà Đông Tảo, tương Bần, cây nội thất, tiểu cảnh....)

  • Thread starter thunguyenphong
  • Ngày gửi
T

thunguyenphong

Có kinh nghiệm
#1
Mấy hôm gần đây, đi thực tế nhiều, chụp được ít ảnh, có vô vàn sản phẩm- định đăng lên cửa hàng, nhưng chưa có thời gian...
Đăng tạm lên đây, xem bà con có chuyên môn- đánh giá- và quan tâm đến đâu?
=> rồi mới phát triển tiếp ha?

Cách 1 ngày, mình sẽ cho giá chính xác 1 ảnh
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg921%2F79%2FfhHg7z.jpg&hash=c1246acef1ecb31b580168a18b0ab71e

.
Hô hô, đang tìm cách câu sự quan tâm của bà con ta mừ.


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FYU0tdq0.jpg&hash=d1d29fd3e5a845480e28b04ac7d28fb6


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FFwZ8Lag.jpg&hash=0c2a323de4c2d5b44f2aa8593023154b


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FsnJ0Ez2.jpg&hash=8d4da4a9a5d0a4c3b56f2e21289a0cde
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FsnJ0Ez2.jpg&hash=8d4da4a9a5d0a4c3b56f2e21289a0cde


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FWgPq8Hx.jpg&hash=d13d5158f8f265b1be15adc6ccec35da


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F5CatBZN.jpg&hash=761a00710e3605440a2db3b29601ada6


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FG3cURap.jpg&hash=ee16e045d595783a73e66f0dc73110f9

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg922%2F9158%2FPafnmX.jpg&hash=3e62bd648cc2ab5f65980db76efc171d
=> Cái ảnh này sẽ có người hô hô. Mình tập làm nhà nông mà. Nên trông tướng vất vả phết.
Bà con sau này nhận ra, thì đừng đuổi đánh nhé...
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F03MokUT.jpg&hash=eefe53f4210d4d3d63a79e16bfd42367


=> Chân con gà, to ngang cổ tay- thành viên trên diễn đàn chúng ta- 1 thành niên- 27 tuổi- chuyên về cây giống.

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg924%2F7792%2FQNUpHf.jpg&hash=afe52cd94ec4c28c1fea4a9d4cf5a960

Nhiều ảnh quá, mà đưa ảnh lên rất lâu. Đành phải chia để trị.
Mỗi thứ lấy hú họa vài cái thôi.
Cũng hơi tiếc, vì không đăng hết, để bà con tham khảo.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg921%2F774%2Fj3XnkN.jpg&hash=18719a0a2197a5fda4ec54adc41f76cd


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FgiemI3m.jpg&hash=ae1b08871bf6e4106b02718ae011ac32


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg923%2F6630%2FML2c2f.jpg&hash=1fae455172499d24d2657b944ca6896a


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg924%2F8844%2FQkGGsO.jpg&hash=7370c926b4e5bbcc5a0160e3c2584731


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg921%2F1600%2FZKEoON.jpg&hash=95efe652ccec1cd2ef7e5755fb8b3bcf


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg923%2F852%2F3mcxUY.jpg&hash=241f1e012beebdd26df1b86cd2ed5d09


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimagizer.imageshack.com%2Fimg921%2F9626%2Fm4hY4E.jpg&hash=76796018552a3ad834544f6384e8e5b0
 

Last edited:

Đối tácTop