Địa chỉ bán Bồ Câu Gà giống, sinh sản miền Bắc

  • Thread starter bocauvietmax
  • Ngày gửi
B

bocauvietmax

Guest
#1
<div><br /></div><div>Đầu tư chăn nu&ocirc;i hiệu quả = Đầu ra rộng mở+Gi&aacute; cả ổn định+Kiểm so&aacute;t dich bệnh+chăn nu&ocirc;i quy m&ocirc;.</div><p>&nbsp;Sau nhiều năm đ&uacute;c r&uacute;t kinh nghiệm với th&uacute; vui chăn nu&ocirc;i chim bồ c&acirc;u, trại chim bocauVietMax đ&atilde; sưu tập v&agrave; chon lọc ra những ch&uacute; chim bồ c&acirc;u G&agrave;, bồ c&acirc;u Mỹ to, m&agrave;u sắc đẹp tuyệt vời( Đỏ lử, v&agrave;ng &oacute;ng l&ocirc;ng b&ograve;, đen như quạ, m&aacute;t đỏ rực) nặng tr&ecirc;n 1kg/con.</p><p>&nbsp;Bạn đ&atilde; nh&igrave;n v&agrave; được sở hữu những ch&uacute; chim bồ c&acirc;u tuy&ecirc;t vời như v&acirc;y hay chỉ nh&igrave;n qua h&igrave;nh anh tr&ecirc;n mạng hay s&aacute;ch b&aacute;o?H&atilde;y đến trại ch&uacute;ng t&ocirc;i để được trực tiếp mục k&iacute;ch v&agrave; c&oacute; thể chon lựa cho minh những ch&uacute; chim như v&acirc;y.</p><p>&nbsp;Bạn c&oacute; thể nu&ocirc;i l&agrave;m canh trang tr&iacute;, g&acirc;y giống v&agrave; sau đ&oacute; t&iacute;nh đến thương mại...^_^!!?</p><p>Mọi quan t&acirc;m h&atilde;y li&ecirc;n lac theo đthoại 01656.998.003 hoặc 01679.600.100 gặp anh Hải&nbsp;</p><p>&nbsp;Địa chỉ: Chợ Ti&ecirc;u- Tương Giang- Từ Sơn- Bắc Ninh(Chi nh&aacute;nh Trại chim Ph&aacute;p Thượng Hải)&nbsp;</p><p>&nbsp;Rất h&acirc;n hạnh được đ&oacute;n tiếp qu&yacute; b&agrave; con v&agrave; c&aacute;c bạn!</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Tuệ Hải
- Địa chỉ: Chợ Tiêu- Tương Giang- Từ Sơn- Bắc Ninh
- Điện thoại: 01656998003 - Fax: 01679600100
- email: bocauvietmax@yahoo.com
 

santarosa

Thành viên mới
#2
Cho cái hình trang trại hoặc ít nhất mấy em nó sẽ thuyết phục hơn đó bác, UP cho bồ câu gà trên 1kg 1 con nè
 

bocaungocdien

Có kinh nghiệm
#3
Bạn up hình trang trại của bạn lên đi.
Xin hỏi trọng lượng bồ câu ra ràng của bạn bao nhiêu 1 con?
Từ giờ đến Tết mình dự đi Hà Nội để mua khoảng 300 đôi bồ câu giống để về nghiên cứu. Có gì mình sẽ ghé qua chỗ bạn xem sao. Bạn up hình trại nuôi bồ câu mình nhé.
Chúc mua may bán đắt.
 
Top