DIA CHI BAN CHIM BO CAU GIONG

  • Thread starter duc trieu
  • Ngày gửi
D

duc trieu

Guest
#1
<p><font size="3">TRANG TRAI DUC TRIEU CHUYEN CUNG CAP CAC LOAI CHIM BO CAU GIONG . BO CAU THIT SO LUONG LON . VOI NHIEU NAM KINH NGHIEM TRONG NGHANH CHAN NUOI CHUNG TOI CHUYEN TU VAN KY THUAT CHO BA CON VE CON GIONG </font></p><p>&nbsp;<font size="4">XIN LIEN HE ; NGUYEN DUC TRIEU</font></p><p><font size="4">DC &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; ; BA HA - HOANG NAM = NGHIA HUNG -NAM DINH&nbsp; DT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0942 933 123</font> <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyen duc trieu
- Địa chỉ: ba ha - hoang nam - nghia hung - nam dinh
- Điện thoại: 0942933123 - Fax:
- email: remhuyentrang@yahoo.com.vn
 

Đối tácTop