Địa chỉ bán Nhím rẻ nhất Châu Á

  • Thread starter ntphuong1887
  • Ngày gửi
N

ntphuong1887

Lữ khách
#1
<font color="#ff0000" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important">k&iacute;nh ch&agrave;o b&agrave; con từ Nam ra Bắc, đồng k&iacute;nh ch&agrave;o c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng từ Bắc v&agrave;o Nam, nếu ai quan t&acirc;m đến thị trường nh&iacute;m thịt ......th&igrave; xin li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i: 0905251952 gi&aacute; ch&agrave;o b&aacute;n khởi điểm 199k/kg&nbsp;<img border="0" title=":9^:" class="inlineimg" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px" src="http://agriviet.com/home/images/smilies/9.gif" /><br /></strong></font><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left"><u style="-webkit-box-shadow: none !important">TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left">- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px">&nbsp;Nguyễn THị Phượng</span><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left">- Địa chỉ: Th&aacute;i Nguy&ecirc;n</strong><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left">- Điện thoại:&nbsp;</strong><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left">0905251952</span><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left">- email:&nbsp;Ntphuong1887@gmail.com</strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left"><br /><br /><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Phượng
- Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 0905251952 - Fax: 05106.524.011
- email: ntphuong1887@gmail.com
 

Đối tácTop