Địa điểm cung cấp cây Trôm giống.

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phân viện NCKH lâm nghiệp Nam Bộ
- Địa chỉ: Xã Thiện Nghiệp - Phan Thiết - Bình Thuận
- Tel, Fax: 0838441496 ::: FaX 0838448690 chuyển
- email: ducthanh1810@yahoo.com
================================

<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp:</p><p>- C&acirc;y tr&ocirc;m giống v&agrave; c&aacute;c vấn đề c&oacute; li&ecirc;n quan (kỹ thuật trồng, chăm s&oacute;c, khai th&aacute;c...)</p><p>- Nhận tư vấn thiết kế trồng rừng, chăm s&oacute;c v&agrave; khai th&aacute;c rừng.</p><p>- Nhận điều tra đ&aacute;nh gi&aacute; hiện trạng rừng.</p><p>Địa điểm sản xuất:</p><p>1. Trạm TNLN Thiện Nghiệp - X&atilde; Thiện Nghiệp - Tp Phan Thiết- B&igrave;nh Thuận</p><p>2. X&atilde; Nghĩa Trung - Huyện B&ugrave; Đăng - Tỉnh B&igrave;nh Phước.</p><p>Li&ecirc;n hệ: 0985105889 hoặc 0902542017 gặp A Th&agrave;nh </p><p>Email <a href="mailto:ducthanh1810@yahoo.com">ducthanh1810@yahoo.com</a></p><p>&nbsp;</p>
 

#4
Cây Trôm tên khoa học của nó là Sterculia foetida L, đây là cây gỗ lớn, mọc nhanh.
Nó là một loài cây mới được bà con các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận... gây trồng trong một vài năm trở lại đây.
Cây trôm có đa tác dụng nhưng người ta trồng chủ yếu là để khai thác mủ.
Mủ trôm dùng trong công nghiệp nước giải khát.
Giá mủ trôm có thể lên tới 300.000đ/kg
 

loantam

Có kinh nghiệm
#6
hồi xưa đi học, thường ăn chè mũ trôm... nghĩ lại nhớ tuồi thơ quá
 

Bomcon

Nhà nông nghiệp dư
#7
Cây Trôm tên khoa học của nó là Sterculia foetida L, đây là cây gỗ lớn, mọc nhanh.
Nó là một loài cây mới được bà con các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận... gây trồng trong một vài năm trở lại đây.
Cây trôm có đa tác dụng nhưng người ta trồng chủ yếu là để khai thác mủ.
Mủ trôm dùng trong công nghiệp nước giải khát.
Giá mủ trôm có thể lên tới 300.000đ/kg
Ngoài lấy mủ ra, gỗ nó có giá trị cao không anh? Mỗi cây cho dược bao nhiêu kg/năm vậy anh? và quy cách trồng như thế nào vậy? anh chia sẽ giúp.

Giá cây giống bao nhiêu?