dịch vụ chăm sóc và duy tri cảnh quan

  • Thread starter toihaluan
  • Ngày gửi
T

toihaluan

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LAVITCO., LTD
- Địa chỉ: THÁI NGUYÊN
- Tel, Fax: 0976180184 ::: FaX ::: FaX ::: FaX ::: FaX ::: FaX ::: FaX
- email: LAVITCOLTD@GMAIL.COM
================================

<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện đamg cung cấp c&aacute;c dịch vụ như sau:</p><p>- Tư vấn, phối tr&iacute;, x&acirc;y dựng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh cảnh quan khu&ocirc;n vi&ecirc;n vườn hoa, r&acirc;n vườn tiểu cảnh....</p><p>- Chăm s&oacute;c, cắt tỉa tạo d&aacute;ng hoa c&acirc;y cảnh....</p><p>- Đ&aacute;nh chuyển, trồng mới hoa, c&acirc;y b&oacute;ng m&aacute;t, c&acirc;y cảnh....</p><p>- C&acirc;y giống c&aacute;c laọi.</p><p>li&ecirc;n hệ anh Luấn 0976 180 184 or 0989 511 279 <br /></p>
 

Top