Điều trị bệnh đen mình, nấm nhớt cho cá Rô đầu vuông.

  • Thread starter nhuynamphuong
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nhuynamphuong

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nhuynamphuong
- Địa chỉ: Cần Thơ
- Tel, Fax: 0710.3769584-3768407-0918.684862 ::: FaX
- email: nhuynaphuco@gmail.com
================================

<font size="3"><p>- C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất, ph&acirc;n phối c&aacute;c sản phẩm đặc trị bệnh cho c&aacute; R&ocirc; đầu vu&ocirc;ng.<br /><span />- Nhận tư vấn điều trị bệnh c&aacute; R&ocirc; đầu vu&ocirc;ng.<br /><span />- Chuy&ecirc;n trị bệnh đen m&igrave;nh, nấm nhớt tr&ecirc;n c&aacute; R&ocirc;.<br /><span />Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:<br /><strong>C&ocirc;ng ty Thuốc th&uacute; y Thủy Sản Nam Phương.<br /></strong>111/14 C&aacute;ch Mạng Th&aacute;ng 8, Ninh Kiều, Th&agrave;nh Phố Cần Thơ.<br />ĐT: 0918.684862 &ndash; 0710.3769584 &ndash; 0710.3768407<br />E.mail: nhuynaphuco@gmail.com<br /><p class="MsoNormal">&nbsp;</p></p></font>&nbsp;
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop