ĐIỀU TRỊ BỆNH "GẠO" TRÊN CÁ TRA, BASA

  • Thread starter nhuynamphuong
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nhuynamphuong

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nhuynamphuong
- Địa chỉ: công ty Thuốc thú Y Thủy Sản Nam Phương
- Tel, Fax: 0918.684862 ::: FaX
- email: nhuynaphuco@gmail.com
================================

<span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: Tahoma">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n tư vấn điều trị v&agrave; cung cấp c&aacute;c sản phẩm đặc trị <strong><span style="font-family: Verdana; mso-bidi-font-family: Tahoma">BỆNH &ldquo;GẠO&rdquo; </span></strong>tr&ecirc;n </span><span style="font-family: Verdana; font-size: 11pt">c&aacute; tra, Basa</span><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: Tahoma">.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 11pt; mso-bidi-font-family: Tahoma"><br />Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:<br /><strong><span style="font-family: Verdana; mso-bidi-font-family: Tahoma">C&ocirc;ng ty Thuốc th&uacute; y Thủy Sản Nam Phương.</span></strong><strong><br /></strong>111/14 C&aacute;ch Mạng Th&aacute;ng 8, Ninh Kiều, Th&agrave;nh Phố Cần Thơ.<br />ĐT: 0918.684862 (Mr.Như &Yacute;) &ndash; 0710.3769584 &ndash; 0710.3768407<br />E.mail: nhuynaphuco@gmail.com</span><span style="font-family: Verdana; font-size: 11pt"><p>&nbsp;</p></span>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top