điều trị chó mèo trên địa bàn tp buôn ma thuột

  • Thread starter nhatvy
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nhatvy

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nhatvy
- Địa chỉ: buôn ma thuột- đăklawk
- Tel, Fax: ::: 0976636915
- email: nhatvy.ty4@gmail.com
================================

<p>ch&agrave;o c&aacute;c bạn y&ecirc;u th&uacute; cưng.m&igrave;nh l&agrave; b&aacute;c sỹ th&uacute; y chuy&ecirc;n về điều trị c&aacute;c bệnh tr&ecirc;n ch&oacute; m&egrave;o.nếu bạn y&ecirc;u th&uacute; cưng n&agrave;o cần tư vấn gi&uacute;p đỡ về việc chăm s&oacute;c, điều trị tr&ecirc;n th&uacute; cưng của m&igrave;nh th&igrave; c&oacute; thể li&ecirc;n hệ với m&igrave;nh.Đặc biệt m&igrave;nh c&oacute; l&agrave;m dịch vụ điều trị th&uacute; cưng tại nh&agrave;.c&aacute;c bạn li&ecirc;n hệ với m&igrave;nh nha</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top