Định nghĩa hai từ '' quái thai '' ?

#1
Có một triết lý như thế này :
'' Phim ảnh thường nói chung chung và được đặt trong một cái khung '' còn '' sự đời thì lại không thể chung chung và không có cái khung hữu hình nào để đặt vào ''

ZẬY nếu không nói chung chung và không đặt nó trong một cái khung thì : QUÁI THAI '' được định nghĩa thế nào ?
Kính !
 

hoangson121vx

_
Nông dân @
#3
Có một triết lý như thế này :
'' Phim ảnh thường nói chung chung và được đặt trong một cái khung '' còn '' sự đời thì lại không thể chung chung và không có cái khung hữu hình nào để đặt vào ''

ZẬY nếu không nói chung chung và không đặt nó trong một cái khung thì : QUÁI THAI '' được định nghĩa thế nào ?
Kính !
Sự đời cũng nằm trong cái chung chung .. là chung quả đất. Vậy nên quái thai cũng có ý chung chung là cái thai kỳ quái .. vậy nên chỉ cần hiểu kỳ quái là thế nào thì sẽ rõ quái thai :D:D
 

btvnguyenhai

Thành viên mới
#4
Hàng nghìn năm trôi qua rồi nhưng câu hỏi theo kiểu Khayam vẫn còn để ngỏ:
Ta là ai? Ta đến từ đâu? Ta đi tới đâu?
 
#5
Có nhiều lúc tôi thấy tôi không được bình thường về mặt tâm lý . Còn với danh từ quái thai thì hơi lạ , đúng hơn là khó hiểu !
Ở Việt nam này ai mà không một lần nghe câu " đến bao giờ người Việt mới hết ác độc với đồng bào của mình ? " ....
Tôi còn tốt và đẹp trai hơn 25 Triệu thằng đàn ông trên nước Việt nam này ( Xét một cách toàn diện )
[DOUBLEPOST=1455533367][/DOUBLEPOST]
Triết lý cao siêu quá. Éo hiểu?????
Phim ảnh và thực tế là hai khái niệm rất xa nhau . Phim ảnh thường nói chung chung , còn thực tế thì không thể chung chung , cái gì cũng phải siêu thực tế mới tồn tại được .
[DOUBLEPOST=1455533740][/DOUBLEPOST]Nếu không có cái khung vô hình thì quái thai được định nghĩa như thế nào ??
Cái khung vô hình ( tư tưởng , văn hóa , lợi ích , định kiến ,,, )