Độc đáo sáng chế chống chìm tàu

  • Thread starter binh_dan
  • Ngày gửi
Thuy-canh

Thuy-canh

_
Nông dân @
#2
Cám ơn bác binh_dan.
Trễ cũng còn hơn không.
Thân.
Bác binh_dan,
Tui đi nhiều tàu, tàu nào cũng như trứng vịt, lăn lộn như con-lật-đật. Ở Việtnam, tàu theo kiểu nầy có lâu rồi, hơn 100 năm trước. Mấy tàu nầy của Pháp, tui đã từng phục-vụ trên đó, tiểu-đỉnh FOM. Sau nầy, một lần tàu tui Khinh-tốc-đỉnh PCF (Mỹ), chạy từ Cam-Ranh ra, vừa ra khỏi vịnh thi bị sóng nhận chìm. Vừa vượt khỏi lượn sóng đầu, thì chúi mũi xuống, đợt sóng sau nhận tàu chìm luôn!
Nhưng bởi chiếc tiểu-đỉnh đóng cửa hết, cửa sau, cửa hông đều đóng, cabin, tháp cũng đóng luôn... một gọt nước cũng không lọt vô, nên khi tàu bị nhận xuống dưới mặt nước, rồi tung lên! Bởi trọng-tâm của tàu nằm phần dưới đáy, nên tàu tung lên vẫn không lộn đầu xuống đất. May mà cửa kính rất dầy, lại dán keo đôi, nên kiếng nứt mà không rả ra như kính thường. Cả thủ-thủy-đoàn 6 người, không bị thương bên ngoài, nhưng lục-phủ ngủ-tạng đều bị tổn-thương, mà nhẹ.
 

Đối tác


Top